NỘI QUY HOẠT ĐỘNG GÔN

2 Tháng 6, 2023

Đăng bởi My Ly

Montgomerie Links là một Câu Lạc Bộ Gôn mang đến môi trường chơi gôn và nghỉ dưỡng lành mạnh với cơ sở vật chất và tiêu chuẩn dịch vụ Quốc tế. Những nội quy hoạt động Gôn dưới đây được đưa ra bởi Ban quản lý sân gôn với mong muốn đảm bảo an toàn, và đề cao trải nghiệm của Khách hàng. 
Montgomerie Links is a golf club that offers a premium experience with international standards of facilities and service. The following Golf Course Rules are given by the Golf Course Management with the desire to ensure safety and enhance the Guests' experience. 
 
1. ĐẶT CHỖ - RESERVATION
 
- Khách chơi gôn (Khách) phải đặt chỗ trước cho việc chơi golf vào ngày cuối tuần đặc biệt là ngày lễ, Tết.
Guests make reservations in advance for weekends, especially public holidays and Tet.
 
- Việc đặt chỗ phải thực hiện bằng điện thoại, email hoặc trực tiếp liên hệ với bộ phận Lễ Tân hoặc bộ phận Kinh Doanh. Những đặt chỗ trước sẽ được ưu tiên xếp chỗ trước theo thứ tự.
Reservations are required via phone, email, or directly by contacting the Reception or Sales department. Reservations will be given priority in the order on a first come first serve basis.
 
- Ngoài việc đặt giờ chơi, Khách cần cung cấp tên đầy đủ, thuê dụng cụ, các yêu cầu đặc biệt khác và thông tin liên lạc với nhân viên trực tổng đài. Bằng việc đặt chỗ chơi gôn, Khách đồng ý với các Nội quy và bảng giá mà Câu Lạc Bộ (CLB) đã xác nhận.
In addition to tee-time reservations, Guests are required to provide their full names, rental equipment, and other special requests along with detail. Making reservations means that Guests agree to the Rules and Rates confirmed by the Club.
 
- CLB sẽ từ chối việc cho Khách ra sân chơi nếu không đặt chỗ trước hoặc bộ phận Staging sẽ quan sát tình hình và sắp xếp chỗ cho Khách ra sân chơi nếu có thời gian trống.
The Club will refuse Guests without a reservation or the Staging department will arrange accordingly depending on the operation status.
 
- Việc đặt trước Caddie cũng được thực hiện theo phương thức trên và trả phí theo quy định.
Caddy reservations are also done according to the above construction with a prescribed fee.
 
- Sân gôn có thể thay đổi giờ chơi đã được đặt và có thông báo cho Khách vì lí do vận hành và bảo trì bảo dưỡng. 
The Club may change the tee-off time and notify Guests for operational and maintenance reasons.
 
- CLB có quyền không thông báo trước với việc thay đổi +/- (cộng / trừ) tối đa 8 phút so với giờ chơi đã xác nhận.
The Club may not notice in case of changing the tee-off time +/- (plus/minus) up to 8 minutes. 
 
2. NHÓM CHƠI – FLIGHT & GROUPING
 
- Số lượng người chơi trong một nhóm tối đa là 4 người và tối thiểu là 3 người. Nhóm dưới 3 người không được quyền ưu tiên phát bóng, CLB sẽ sắp xếp cho nhập chung với nhóm khác nếu có thể.
A flight has a maximum of 4 golfers and a minimum of 3 golfers. A flight of fewer than 3 golfers does not have priority to tee off; the Club will combine with other golfers if possible.
 
- Khách có thể trả thêm tiền phụ thu trong trường hợp muốn chơi riêng tư mà không đủ 4 người. CLB sẽ phụ thuộc vào tình hình hoạt động để xác nhận và ấn định mức phụ phí. 
Guests may request to private flight in case having fewer than 4 golfers. The Club will make decision-based on the operation situation and advise the fee for each case.
 
- Số người chơi trong một nhóm không được quá 4 người. Nếu nhóm có hơn 4 người, sau khi được ban quản lý CLB nhắc nhở mà vẫn không khắc phục, CLB sẽ chấm dứt quyền chơi của Khách trong nhóm đó mà không hoàn trả bất kỳ chi phí nào.
The number of golfers in a flight cannot exceed 4 golfers. A flight has more than 4 golfers may be terminated to play without refunding any fee by the Club.
 
3. ĐẶT CỌC - DEPOSIT
 
- Để đảm bảo được giữ giờ chơi, tất cả các đặt chỗ đều phải đặt cọc trước khi đến CLB ngoại trừ các đặt chỗ của Hội viên. CLB có quyền hủy đặt chỗ của Khách khi đến hạn đặt cọc mà không nhận được thanh toán.
To make a reservation for the tee time, all bookings are required a deposit prior to arrival with the exception of Member’s bookings. The Club will cancel the reservation when the deposit is due for non-payment.
 
- Vào những ngày cao điểm, đặt chỗ của Hội viên từ 9 khách trở lên sẽ được yêu cầu đặt cọc để đảm bảo.
During a high occupancy period, Member’s bookings that exceed 9 pax may be required a deposit.
 
4. ĐĂNG KÝ – REGISTER/ CHECK-IN
 
- Tất cả Khách đến chơi gôn phải đăng ký tại quầy lễ tân CLB và có mặt tại quầy ít nhất 30 phút trước giờ phát bóng đã đặt. 
All Guests are asked to register (check-in) in the Reception at least 30 minutes prior to their tee time.
 
- Chỉ có Hội viên của sân gôn mới được đăng ký tại sân tập.
Only Members are allowed to register at the Driving Range.
 
- Nếu đến trễ thì nhân viên điều hành golf có quyền ưu tiên sắp xếp cho Khách nhóm sau đã hoàn tất thủ tục lên phát bóng trước.
When Guests arrive late, the Golf Operation Manager has the right to prioritize the arrangement for the next groups who have completed the check-in procedures to tee off first.
 
- Khách đến trễ phải chờ được ra sân chơi khi có thời gian trống theo sự sắp xếp của bộ phận Staging, CLB không chịu trách nhiệm đối với Khách đến trễ không thể chơi do sân đã không còn giờ chơi khác thay thế.
Late arrival Guests be asked to wait for the next available tee time according to the arrangement of the Staging department, the Club is not responsible for late arrival Guests unable to play the game due to not having an alternative tee time.
 
5. THANH TOÁN - PAYMENT
 
- Khách nhận chìa khóa tủ locker với mã số thanh toán sử dụng trong quá trình chơi gôn và có trách nhiệm thông báo mã số này cho nhân viên nhà hàng, Lễ Tân, Staging, nhân viên phục vụ khi yêu cầu gọi món hoặc cung cấp bất kỳ dịch vụ nào.
Guests receive the locker key with the payment ID number used during golfing and are responsible for informing this ID to the Restaurant staff, Receptionist, Staging, and waiters to place orders for any service.
 
- Ngoại trừ thanh toán bằng tiền hoặc thẻ tín dụng tại quầy Lễ Tân, Khách không thanh toán bất kỳ khoản phí nào cho nhân viên trong quá trình chơi gôn tại CLB.
Except for payment by cash or credit card at the Reception, Guests do not pay any fees to staff during golfing at the Club. 
 
- Khách ký xác nhận vào hóa đơn tại quầy Lễ Tân và thanh toán toàn bộ chi phí trước khi rời đi. 
Guests sign the receipt at Reception and pay the full payment before leaving.
 
- CLB sẽ giữ túi gậy của Khách cho đến khi toàn bộ chi phí được thanh toán đầy đủ.
The Club will keep the Guest's golf bag until the payment is paid in full.
 
- Thời gian giữ gậy qua đêm sẽ được tính phí và thanh toán bởi Khách khi nhận lại túi gậy trong trường hợp này.
The overnight golf bag storage will be charged to Guests accounts until the payment is settled and the bag is received.
 
6. HỦY ĐẶT CHỖ – CANCELLATION
 
- Khách đã đặt trước giờ chơi nhưng không thể đến được phải liên hệ với bộ phận Lễ Tân hoặc bộ phận Kinh Doanh bằng điện thoại, email để thông báo hủy. CLB sẽ áp dụng mức phí phạt hủy đặt chỗ đối với Khách đó trong trường hợp việc hủy rơi vào thời hạn đã thông báo và thông báo vào thời điểm đặt chỗ được xác nhận, khoản phí này do CLB ấn định.
Guests who have booked tee time but cannot come must contact the Reception or Sales department via phone or email to notify the cancellation. The Club will impose a cancellation fee on Guests who fail to notify cancellation or cancellation within the penalty period, cancellation or no-show penalty fee is determined by the Club.
 
- CLB sẽ xem xét và hủy quyền đặt chỗ đối với Khách thường xuyên không đến khi đã đặt chỗ.
The Club will not receive the reservation from Guests who frequently no-show. 
 
7. GIỜ PHÁT BÓNG – TEE TIME
 
- Mỗi vòng chơi sẽ xuất phát từ lỗ số 1 hoặc lỗ số 10. Vào giờ cao điểm, Khách cũng có thể phát bóng tại các lỗ khác theo sự sắp xếp của bộ phận Staging.
Each round will start from hole 1 or hole 10. At peak hours, Guests can also start at another hole according to Staging management.
 
- Mỗi lần phát bóng sẽ cách nhau 8 phút. Thời gian chơi hoàn thành 9 lỗ gôn tối đa là 2 giờ 10 phút và tối đa 4 giờ 30 phút cho 18 lỗ gôn.
Each tee time will be about 8 minutes apart. The maximum to complete 9 holes is 2 hours 10 minutes, and the maximum to complete 18 holes is 4 hours 30 minutes.
 
8. LUYỆN TẬP TẠI SÂN TẬP – PRACTICE AT DRIVING RANGE
 
- Khách tập tại Khu vực Sân tập và thanh toán phí thuê bóng và không được luyện tập tại bệ phát bóng, vùng gạt bóng, hố cát hoặc trên fairway tại các lỗ gôn dưới bất kỳ hình thức nào và chỉ có thể đánh một bóng trên sân theo nội quy.
Guests practice in the Driving Range and pay the rental fee and Guests are not allowed to practice on the tee, tee box, bunkers, or on the golf course in any way and only play one ball.
 
- Khách tập gôn phải dùng bóng thuê từ Sân tập và không tự sử dụng bóng đem từ ngoài vào hay mượn của Khách đi cùng. CLB có quyền mời Khách ra khỏi khu vực tập nếu không tuân thủ các nội quy trên.
Guests must use rental balls from the Driving Range and are not allowed to use balls brought in or borrowed from accompanying Guests. The Club has the right to invite Guests out of the Driving Range if Guests do not comply with the above regulations.
 
- Các lựa chọn thuê bóng tại Sân tập đi theo gói với số lượng cố định, Khách tập gôn không thể tách gói hoặc hoàn lại số lượng chưa sử dụng để được giảm trừ phí thuê bóng.
Ball rental options at the Golf Course come in a fixed quantity package, Golfers cannot unpack or refund an unused quantity to reduce the ball rental fee.
 
- Khi tập bóng, mỗi đài phát bóng chỉ dành cho một người chơi. Tất cả những ai không phải là người chơi gôn không được đứng gần đài phát bóng.
Only one person per hitting mat. All non-golfers must remain on the upper level of the Driving Range
 
- Khách không được nhặt bóng, tee hoặc chơi bóng trên vùng cỏ phía trước khu phát bóng.
Guests must not step in front of the mat to retrieve balls, tees or to play from the grass.
 
- Khách chỉ có thể chơi gôn trên vùng cỏ được cho phép sử dụng.
Guests may only play from the designated grass tee when it is available for use.
 
- Khách có thể yêu cầu nhân viên sân tập hỗ trợ khi muốn thay đổi đài phát bóng.
Please ask Driving Range Attendants to assist with the changing of tees.
 
- Banh chỉ được đánh về vùng green theo từng mục tiêu khác nhau ở phía trước đài phát bóng. Vùng green chipping và putting khác với vùng green ở từng mục tiêu phía trước đài phát bóng.
Balls must only be hit towards the intended target greens in front of the hitting. The putting and chipping greens are not intended target greens.
 
- Children under the age of 16 must be supervised by an adult at all times.
Trẻ em dưới 16 tuổi phải có sự giám sát của người lớn mọi lúc mọi nơi.
 
- Khách cần chú ý quan sát cẩn thận khi đi ra khỏi đài phát bóng của mình nhằm tránh bị đụng bóng từ những người chơi xung quanh. 
Be vigilant at all times when walking away from your hitting mat to avoid people swinging around you. 
 
- Khi tập bóng tại khu vực chipping và putting, Khách nên quan sát và tuân theo các quy tắc ứng xử trong chơi gôn nhằm tránh tạo ra sự bất tiện cho những người chơi khác.
When using the chipping and putting greens, please observe golf etiquette to avoid inconvenience to other users
 
- Banh ở sân tập không được mang ra khỏi khu vực sân tập vì đó là tài sản của sân gôn Montgomerie Links. 
Driving Range balls are not to be taken outside of the practice areas. Driving Range balls remain the property of Montgomerie Links.
 
- Chỉ nhân viên Học viện gôn có thẩm quyền tiến hành các tiết học gôn. Bất cứ ai khác nổ lực thực hiện các tiết học gôn sẽ bị đuổi ra khỏi khu vực sân tập.
Only Montgomerie Links Golf Academy team members are authorized to conduct golf lessons. Any outside party attempting to conduct golf lessons will be removed from the facility.
 
9. DẠY GÔN – TEACHING GOLF CLINIC
 
- Khách tập gôn ở Sân tập và chơi gôn trên Sân chính không được tổ chức hoạt động dạy hoặc hướng dẫn chơi gôn mà không có sự chấp thuận của Ban quản lý CLB. 
Guests practicing golf at the Driving Range and golfing on the Golf Course are not allowed to organize golf teaching or instruction clinic activities without the approval of the Golf Club Management.
 
- Chỉ có Huấn luyện viên chính thức của CLB mới được tổ chức dạy hoặc huấn luyện cho Khách trên phạm vi Sân tập và sân gôn.
Only the Official Club’s Coach is allowed to teach or make clinics at the Driving Range and on course.
 
10. THAM QUAN – SPECTATOR 
 
- Khách đến CLB và ra sân mà không chơi gôn có thể được xem là Khách tham quan và phải tuân thủ các nguyên tắc an toàn trên sân bao gồm quy định về trang phục.
Guests coming to the Club and to the Golf Course without golfing are considered spectators and must adhere to course safety guidelines including the dress code.
 
- Tất cả Khách tham quan đều thanh toán phí được niêm yết bởi CLB và phí sử dụng xe điện. 
All spectators must pay the fee listed by the Club golf cart fee.
 
- Trường hợp không đi cùng với gôn thủ thì phải thanh toán phí xe điện nguyên chiếc và trả phí cho nhân viên phục vụ lái xe đi cùng.
If spectators are not accompanied by any golfers, spectators must pay the whole fee for the golf cart for the caddy that drives it.
 
- Khách tham quan không được tự ý ra sân gôn mà không có nhân viên phục vụ và được chấp thuận bởi Ban quản lý.
Spectators are not allowed to go to the Golf Course without the caddies and are approved by the Golf Management Board. 
 
11. CHỤP HÌNH VÀ QUAY PHIM – PHOTO SHOOTING AND FILMING
 
- Khách có nhu cầu quay phim và chụp hình cần thông báo trước và phải đăng ký tại quầy lễ tân. Chi phí cho việc quay phim và chụp hình được ấn định bởi CLB tùy thời điểm. 
Guests are in demand of photo shooting and filming to be notified in advance and are asked to register in the Reception. The fee for photo shooting and filming is fixed by the Club from time to time.
 
12. THUÊ XE ĐIỆN VÀ DỤNG CỤ ĐÁNH GÔN – RENTAL GOLF CART AND EQUIPMENT
 
- Sân gôn có trang bị bộ gậy, giày, dù và xe điện cho Khách thuê sử dụng.
Golf sets, golf clubs, shoes, umbrellas, and golf carts are available for Guests to rent.
 
- Khách thông báo và ký vào phiếu đăng ký tại quầy Lễ Tân hoặc khu vực Staging nếu sử dụng các dịch vụ này. 
Guests notify and sign off the order form at the Reception or Staging area if using these services.
 
- Trường hợp không thông báo, sân gôn sẽ mặc định Khách luôn sử dụng xe điện và tính phí trong vòng gôn trọn gói.
In case of failure to notify, the Golf Course will default to Guests using the golf cart and charging in the full round.
 
- Chi phí xe điện trong trọn gói là nửa chiếc, Khách sử dụng nguyên chiếc sẽ cộng thêm phí phụ thu nửa chiếc xe theo bảng giá hiện hành.
The fee for the golf cart in the package is half the golf cart, Guests using the whole golf cart will add a surcharge according to the current rates.
 
- Trường hợp nhóm chơi lẻ Khách, bộ phận Staging sẽ sắp xếp để ghép nhóm nếu được và thỏa thuận phí xe điện với Khách trong từng trường hợp cụ thể.
In the case of individual Guests, the Staging department will arrange to pair up the flight if possible and negotiate the fee of the golf cart with the Guest on a case-by-case basis.
 
- Trong thời gian thuê sử dụng xe điện và các dụng cụ đánh gôn như gậy gôn, giầy, dù che nắng Khách phải chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với các thiết bị tài sản mình đã thuê mượn. Nếu có hư hỏng hoặc thiệt hại, Khách chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của CLB.
During the rental period, when using the golf cart and golf equipment such as golf Clubs, shoes, and umbrellas, Guests must be fully responsible for their rental equipment. If there is loss or damage, Guests are responsible for compensation according to the Club's regulations.
 
13. ĐIỀU KHIỂN XE ĐIỆN – OPERATION FOR GOLF CART
 
- Khách chỉ được phép điều khiển xe gôn khi đủ 18 tuổi trở lên. Mỗi xe gôn chỉ được phép chở tối đa 2 người, 2 nhân viên phục vụ sân gôn và 2 túi gậy. Chỉ có nhân viên phục vụ trên sân mới được phép đứng sau xe gôn. 
Only Guests are above 18 years old allowed to drive the golf cart. Each golf cart is allowed to carry up to 2 golfers, 2 caddies, and 2 sets of Clubs. Only caddies are allowed to stand behind the golf cart.
 
- Không một Khách chơi gôn hay Khách tập gôn nào có thể lái xe vào khu vực sân gôn và Sân tập mà không có nhân viên phục vụ đi cùng. 
Guests are not allowed to drive the golf cart into the Golf Course and the Driving Range without any caddies accompanying them.
 
- Khách không điều khiển xe vào những khu vực mới được trồng cây hoặc đang thi công sửa chửa và phải cách bệ phát bóng, vùng gạt bóng, hố cát hay các bờ rìa tối thiểu 20m. 
Guests cannot drive the golf cart into newly planted or under-repaired areas and must be 20 meters from the tee apart, tee box, putting area, sandpit, or edges. 
 
- Không điều khiển xe vào khu vực có đất mềm, đất trũng hay những nơi đọng nước, đặc biệt là sau khi mưa. Sau những trận mưa to hay khi có yêu cầu từ chuyên gia gôn hoặc người quản lí sân gôn, chỉ được phép điều khiển xe trên các lối đi cho phép.
Guests cannot drive the golf cart into soft soil, low-lying soil, or standing water areas, especially after rain. After heavy rain or upon request from a GC Superintendent or Golf Course Managers, golf carts may only be driven on authorized paths.
 
- Người điều khiển xe phải tuân thủ các biển báo chỉ đường, cọc, dây thừng và các biển báo khác dùng để hướng dẫn xe gôn lưu thông. Đồng thời, người điều khiển xe phải nghiêm chỉnh tuân thủ các biển báo cấm xe ở những khu vực đặc biệt.
Guests driving the golf cart must obey direction signs, stakes, ropes, and other signs used to guide it through. At the same time, Guests must strictly observe the prohibiting golf cart signs in special areas. 
 
14. TRANG PHỤC CHƠI GÔN VÀ BỘ GẬY – DRESSCODE AND SET OF CLUBS
 
- Khi ra sân chơi gôn, Khách phải mang giày chuyên dụng, tự trang bị đầy đủ bóng gôn, tất, giày, găng tay, nón… và tuân thủ quy định trang phục (Dresscode) của CLB. 
Guests must wear specialized golf shoes, fully equip with golf balls, socks, shoes, gloves, and hats... and comply with the Club's dress code when playing on the golf course.
 
- Khách tham quan có thể mặc trang phục tự do nhưng vẫn phải đảm bảo lịch sự và không gây phản cảm tại nơi công cộng. Khách tham quan không được mang giày cao gót, dép lê, giày đinh, đầm dạ hội khi ra sân cỏ trừ trường hợp đăng ký trước vì lý do đặc biệt.
Spectators can wear clothes freely, but they still have to be polite and not offensive in public. Spectators are not allowed to wear high heels, slippers, spiked shoes, or evening dresses when going to the golf course unless prior approved by the Club.
 
- Mỗi người chơi phải có một bộ gậy với đủ số gậy tiêu chuẩn và túi đựng gậy riêng, Khách không sử dụng chung gậy với người khác.
Each golfer must have a set of clubs with a standard number of clubs in separate bags and must not share clubs with others.
 
15. TƯ TRANG – PRIVATE PROPERTY (ASSET)
 
- Khách vui lòng tự cất giữ tư trang của mình. Những tài sản có giá trị cần được thông báo và gởi tại két sắt của CLB. CLB sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp xảy ra mất mát, hư hỏng bất kỳ tài sản nào mà không được thông báo từ đầu. 
Please keep your private property. Valuables should be reported and kept in the Club's safety box. In case of loss or damage to any property without prior notice, the Club is not responsible.
 
- CLB khuyến khích Khách thông báo khi cho rằng thất lạc tư trang trong thời gian ở tại CLB để được hỗ trợ ghi nhận thông tin và tìm kiếm. Những vật phẩm được tìm thấy tại CLB sẽ được thông báo tại trung tâm Lost & Found và sẽ được tự động hủy bỏ sau thời hạn 06 tháng nếu không có người đến nhận.
The Club encourages Guests to notify when Guests assume their belongings are lost during their stay at the Club for assistance in recording information and finding them. Items found at the Club will be notified at the Lost & Found center and will be automatically discarded after 6 months if no one comes to receive them. 
 
16. THỜI TIẾT XẤU – BAD WEATHER
 
- Do điều kiện thời tiết quá xấu, khiến Khách không thể hoàn thành 18 hố hoặc sân gôn tuyên bố đóng thì CLB sẽ tiến hành các biện pháp kiểm tra như:
Due to bad weather conditions, making it impossible for Guests to complete 18 holes or the Golf Course is declared to be closed, the club fee will conduct inspections such as:
 • Yêu cầu Khách chờ một khoảng thời gian
 • Ask Guests to wait for a while.
 • Tư vấn Khách chuyển giờ chơi.
 • Consulting Guests to change the tee time.
 • Hoàn trả một phần chi phí chơi gôn. Nguyên tắc hoàn trả được quyết định bởi CLB ở từng thời điểm. 
 • Partial reimbursement of golf fee. The refund policy is determined by the Club from time to time.
- Trường hợp thời tiết xấu nhưng sân gôn chỉ tạm hoãn trong một thời gian ngắn và không có thông báo đóng sân thì Khách vẫn trả đủ phí đã đăng ký dù có tiếp tục chơi hay không.
In case of bad weather but the Golf Course is only paused for a short time and there is no notice of closing, Guests will still pay the registered fee whether or not they continue to play.
 
- Trời sấm chớp chỉ xảy ra trong thời gian khoảng 20 – 30 phút nên Khách có thể quay trở lại sân và có thể hoàn thành 18 hố, Khách sẽ trả đầy đủ phí đã đăng kí như thông thường.
Thunderstorms only happen for about 20-30 minutes, which means that Guests can return to the Golf Course and can complete 18 holes, Guests will pay the full registered fee as usual.
 
17. BẢO TRÌ & BẢO DƯỠNG - MAINTENANCE
 
- CLB sẽ thông báo lịch bảo trì và bảo dưỡng sân cỏ trước khi tiến hành qua các kênh truyền thông thông dụng. CLB khuyến khích Khách chủ động tìm hiểu về lịch vận hành trước khi đến để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất.
The Club will announce the maintenance schedule before proceeding via communication channels. The Club encourages Guests to actively inquire about the operating schedule prior to arrival to ensure the best experience.
 
- Trong các hoạt động bảo dưỡng cỏ thường nhật mà không có những ảnh hưởng lớn đến trải nghiệm chơi gôn của Khách, CLB được quyền tiến hành mà không thông báo trước và đồng thời không thực hiện hoàn tiền nếu có khiếu nại.
During daily maintenance activities that do not have a major impact on the golfing experience of Guests, the Club reserves the right to proceed without prior notice and at the same time not to issue refunds in the case of any complaint. 
 
18. SỰ KIỆN RIÊNG TƯ – PRIVATE EVENTS
 
- Trong những sự kiện riêng tư, CLB sẽ thông báo đóng sân qua các kênh truyền thông thông dụng và gởi tin nhắn hoặc thư điện tử đến Hội viên của CLB. CLB khuyến khích Khách chủ động tìm hiểu về lịch vận hành trước khi đến đảm bảo trải nghiệm tốt nhất.
During private events, the Club will announce the closure through communication channels and send messages or emails to the Members. The Club encourages Guests to actively find out about the operating schedule before coming to ensure the best experience.
 
- Trong một vài trường hợp khi việc đóng sân gây ra gián đoạn thời hạn sử dụng các loại thẻ Hội viên ngắn hạn (bao gồm Sân chính và Sân tập), CLB sẽ có giải pháp gia hạn từng trường hợp cụ thể đi kèm với thông báo đóng sân.
In some cases when the Golf Course closure causes disruption when using short-term Membership cards (including the Golf Course and the Driving Range), the Club will offer an extension with a notice to close the Golf Club on a case-by-case basis. 
 
19. VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM – FOOD SAFETY
 
- Sân gôn không khuyến khích Khách mang thức ăn, thức uống từ bên ngoài vào sử dụng trong sân để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
The Golf Course does not encourage Guests to bring outside food and beverage to consume in the Golf Course to ensure food hygiene and safety.
 
- Nếu Khách mang đồ ăn, thức uống từ bên ngoài vào sân gôn, CLB sẽ áp dụng mức phí dịch vụ theo quy định, và Khách phải ký cam kết miễn trách nhiệm đối với CLB về việc sử dụng thức ăn, nước uống mang từ bên ngoài vào.
If Guests bring outside food and beverage to the Golf Course, the Club will apply the prescribed service fee, and Guests must sign a commitment exempting from responsibility for food safety.
 
- Chỉ có nhân viên phục vụ ẩm thực (FB Service staff) mới có thể trực tiếp phục vụ đồ ăn thức uống cho Khách tại nhà hàng hoặc trên sân để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và các nguyên tắc phục vụ của CLB.
Only FB Service staff can directly serve food and beverage to Guests at the restaurant or on the golf course to ensure food safety and hygiene and the Club's service principles. 
 
20. VI PHẠM NỘI QUY VÀ VĂN HÓA ỨNG XỬ (XỬ PHẠT) – VIOLATIONS OF RULES AND ETIQUETTE (SANCTIONS)
 
- Montgomerie Links là một CLB gôn mang đến môi trường chơi gôn và nghỉ dưỡng lành mạnh với cơ sở vật chất và tiêu chuẩn dịch vụ Quốc tế. Với tiêu chí đề cao trải nghiệm của Khách hàng và tạo nên môi trường làm việc chuyên nghiệp cho toàn thể nhân viên, CLB có quyền từ chối phục vụ những Khách hàng có hành vi thiếu tôn trọng và ảnh hưởng đến không gian công cộng nơi có những Khách hàng khác đang được phục vụ. Trong mọi tình huống, CLB sẽ phân công người phụ trách phù hợp và thực hiện với thiện chí và tinh thần phục vụ của ngành dịch vụ du lịch trước tiên. 
Montgomerie Links is a golf club that offers a premium experience with international standards of facilities and service. With the purpose of enhancing Guests' experience and creating a professional working environment for all employees, the Club has the right to refuse Guests who behave disrespectfully and affect the public space where other Guests are being served. In all cases, the Club will assign the appropriate person in charge and carry out with goodwill and service spirit of the tourism service industry first.
 
- Ban quản lý CLB có quyền xử phạt các hành vi vi phạm nội quy và văn hóa ứng xử vì bất kỳ một trong những lý do sau đây:
The Club Management has the right to sanction violations of the rules and etiquette for any Guests for any of the following reasons:
 
 • Khách có hành vi đạo đức gây tổn hại đến trật tự, sự hoà hợp, tiếng tăm, sức khoẻ, an toàn hoặc phúc lợi chung của CLB.
 • Guests engage in ethical conduct that is detrimental to the order, harmony, reputation, health, safety, or general welfare of the Club.
 • Khách có hành vi phá rối, lăng mạ, thái độ không phù hợp, xúc phạm hoặc thiếu thân thiện với các Khách khác của CLB.
 • Guests exhibit disruptive, abusive, inappropriate, offensive, or unfriendly behavior towards other Guests.
 • Khách có hành vi, mà hoàn toàn theo ý kiến của Ban Quản lý CLB, là lăng mạ lừa dối Ban Quản lý CLB, nhân viên hoặc người khác tại CLB.
 • Guests engage in conduct that, in the sole opinion of the Club Management, is deceptively abusive to the Club Management, staff, or other Guests of the Club.
 • Khách có hành vi lời nói tục tĩu hay dâm dục, kể cả việc sử dụng quá mức ngôn ngữ tục tĩu hay chửi tục.
 • Guests engage in obscene or lewd speech, including excessive use of profanity.
 • Khách có hành vi chứng tỏ có thói quen và nhiều lần say xỉn. 
 • Guests exhibit behaviors that demonstrate a habit of drunkenness.
 • Khách có hành vi chứng tỏ có thói quen sử dụng hay lạm dụng thuốc hoặc các chất bị cấm.
 • Guests exhibit behaviors that demonstrate a habit of using or abusing drugs or prohibited substances.
 • Khách không thanh toán lệ phí, hội phí, các khoản thu hay khoản tiền nợ đến hạn.
 • Guests do not pay annual fees, membership fees, collections, or due amounts.
 • Khách vi phạm bất kỳ một Quy tắc hoặc Nội quy của CLB  và những Quy tắc và Nội quy được Ban Quản lý CLB ban hành tuỳ theo từng thời điểm nhằm quản lý tư cách đạo đức và việc sử dụng tài sản và cơ sở tiện nghi của CLB.
 • Guests violate any of the Club Rules or Regulations and those issued from time to time by the Club Management governing the ethical conduct and use of property and facilities of the Club.
21. VĂN HÓA GÔN – GOLF ETIQUETTE
 
- Gôn là một môn thể thao đề cao sự tôn trọng lẫn nhau và định hình phong cách sống. Vì một số cá nhân không tuân thủ nội quy gây ảnh hưởng đến người khác, nội quy dưới đây nhằm giúp Khách hiểu rõ hơn về cách cư xử khi chơi gôn:
Golf is a sport that values ​​mutual respect and defines lifestyles. As there are some individuals do not follow rules that affect others, the rules below will help guests better understand etiquette:
 
- Không vứt rác bừa bãi trên sân. Tất cả rác thải phải tạm bỏ vào túi gậy hoặc xe gôn rồi bỏ vào thùng rác.
Do not throw litter on the courses. All waste must be put into the golf bag or the golf cart and then put in the trash.
 
- Hành vi không lịch sự sẽ gây tổn thất cho sân gôn.
Unpolite behavior will cause damage to the golf course.
 
- Phải sửa dấu bóng trên vùng gạt hoặc đắp lại vùng cỏ bị tróc trên đường bóng.
Must fix ball shade in the putting area or cover the divot in the fairway.
 
- Phải cào cát trước khi rời khỏi hố cát.
Must rake sand before leaving the bunkers.
 
- Không điều khiển xe vào các bờ rìa hoặc phải cách khu gạt bóng, bệ phát bóng hay hố cát trong vòng 20m.
Do not drive the golf cart into edges or 20 meters apart from the putting area, or the tee of the bunkers.
 
- Không đặt túi gậy trên vùng gạt bóng.
Do not place the golf bag on the putting area.
 
- Không sử dụng bóng tại Sân tập để chơi trên sân.
Do not use balls in Driving Range to play on courses.
 
- Không cố tình lạm dụng tài sản của CLB.
Do not intentionally abuse the property of the Club.
 
- Khi thời tiết xấu hoặc nguy hiểm, vui lòng dừng ngay các hoạt động chơi golf và di chuyển vào chòi trú mưa hoặc các trạm dừng chân để đảm bảo an toàn và tuân theo sự hướng dẫn của ban quản lý sân gôn.
In case of bad or dangerous weather, please immediately stop golfing activities and move into kiosks or rest stops for safety and follow the instructions of the Golf Course Management.
 
- Khi Khách trên Green vui lòng không dùng gậy hoặc dụng cụ khác để tác động mạnh gây ảnh hưởng xấu lên Green. Nếu có xảy ra trường hợp Khách làm hư Green, CLB sẽ áp dụng mức phạt đối với vị Khách đó, khoản phí này do CLB ấn định.
When Guests are on the Green, please do not use clubs or other equipment to have a strong impact on the Green. If there is a case that Guests damage the Green for any reason, the Club will apply a penalty to these Guests, this fee is determined by the Club.
 
22. CHƠI GÔN - PLAY ON COURSE
 
- Trẻ em dưới 16 tuổi chỉ được phép chơi gôn trên sân khi có người lớn đi cùng hoặc được sự cho phép của chuyên gia gôn và phải đăng ký ở quầy check in.
Children under 16 are only allowed to play golf on the course when accompanied by an adult or with the permission of a golf professional and must register at the Reception.
 
- Khách chơi gôn phải tuân theo quyết định của trọng tài trên sân. Nếu nhóm đánh sau đã đánh kịp nhóm chơi phía trước thì nhóm chơi phía trước phải nhường cho nhóm kia đánh qua rồi mới được đánh tiếp. Khi nhóm chơi trước tạm ngưng lại vì mất bóng thì nhóm đánh sau sẽ được mời đánh vượt qua trước. Nếu nhóm đánh chậm không mời thì nhóm đánh sau có quyền yêu cầu được đánh vượt.
Golfers must conform to the decision of Marshall on the course. If the latter group has caught up with the front group, the former group must give the team a chance to pass. When the former group is paused for losing the ball, the latter group will be invited to pass. If the belated group does not invite, the latter group has the right to request to pass.
 
- Theo luật chơi gôn, nhóm đánh chậm phải mời nhóm chơi sau đánh vượt và tiếp tục hoàn thành lỗ gôn mình đang chơi khi nhóm sau đã vượt qua. Sau khi hoàn thành lỗ đó, cắm cờ vào lỗ và rời vùng gạt bóng ngay tức khắc.
In accordance with the rules of the game, the belated group must invite the latter group to play first and continue to complete the hole that playing when that team has passed. After finishing that hole, place the flag in the hole and leave the putting area immediately.
 
- Trước khi đánh thật hoặc đánh nháp, cần đảm bảo an toàn cho mọi người xung quanh. Ra hiệu yêu cầu Caddy và người cùng chơi di chuyển ra ngoài vùng nguy hiểm trước khi thực hiện cú đánh.
Guests should ensure that no one is standing close by or in a position to be hit by the club, or the ball when they make a stroke or practice swing. Guests should always alert Caddy and other Guests nearby or ahead when they are about to make a stroke that might endanger them.
 
- Khách đánh bóng cần chú ý đảm bảo nhóm phía trước ra ngoài tầm bóng.
Guests should not play until the players in front are out of range.
 
- Luôn đứng sang bên cạnh, không được đứng sau hoặc trước đường bóng.
Do not stand directly behind or in front of the direction of the balls.
 
- Không di chuyển và giữ yên lặng khi người chơi chuẩn bị phát bóng hoặc đang đánh.
Guests should be silent and stand still while others are playing a shot close by them.
 
- Khách chơi golf có thể dừng tại trạm dừng chân mua nước trong thời gian hai phút. Trường hợp Khách muốn nghỉ tại kiot, caddie sẽ thông báo với điều phối viên trên sân và đợi sự chấp thuận.
Golfers can stop at the kiosk for a drink for two minutes. In case Guests want to stay at the kiosk, the caddy will notify the Marshal on the golf course and wait for approval.
 
- Vào các ngày đông Khách, ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ Khách chơi golf không được dừng nghỉ hoặc dùng dịch vụ ẩm thực trong trong quá trình chơi. Nếu thật cần thiết, Khách phải báo cho nhân viên điều hành golf biết để tiện sắp xếp giờ chơi của vòng kế tiếp. Vào những ngày ít Khách, sau khi hoàn thành 9 lỗ golf, Khách chơi golf có thể ăn uống tại nhà hàng và phải báo cho nhân viên điều hành golf biết để sắp xếp giờ chơi và hố chơi của vòng kế tiếp.
On busy days, Saturdays, Sundays, and holidays, Guests are not allowed to stop or use food and beverage service during the game. If absolutely necessary, Guests must notify Marshal to arrange the time of re-start. In low occupancy, Guests can consume at the restaurant after 9 holes and must notify the Marshall to arrange the re-start time.
 
- Trong thời gian đông Khách, CLB sẽ hạn chế Khách chơi golf mới tập chơi được ra sân.
During the busy time, the Club will limit the number of new Golfers playing on the Golf Course.
 
- Khách đi cùng là trẻ em dưới 12 tuổi bắt buộc phải có caddie đi cùng để giám sát và đảm bảo an toàn. Trẻ em không được tự ý ra khỏi xe điện cho đến khi vòng gôn kết thúc và trả phí theo quy định.
Junior spectators under 12 are required to have a caddy to accompany them for supervision and protection. Children are not allowed to leave the golf cart until the golf round finishes and the fee is paid according to regulations.
 
- Dựa theo nội quy và quy định khác, trẻ em sẽ được sắp xếp giờ phát bóng khi họ đảm bảo là họ có đủ kiến thức về gôn, qui ước về gôn và cách bảo vệ sân gôn.
Based on the rules and other regulations, the children will be scheduled to play golf when they assure that they have sufficient knowledge of golf, golf rules, and how to protect the golf course.
 
- Phụ huynh phải có trách nhiệm trông nom và hướng dẫn con mình làm quen với luật chơi gôn trước khi cho phép chúng ra sân.
Parents are responsible for supervising and guiding their children to get familiar with the rules of golf before allowing them to play golf.
 
Khách hàng vui lòng đọc kỹ, hiểu rõ và thực hiện nghiêm túc các Nội quy trên.
Please read carefully, understand clearly, and abide strictly Rules above.
 
Chân thành cảm ơn sự hợp tác của Khách hàng.
Thank you for your cooperation.
 
Ban Quản Lý Câu Lạc Bộ

Thông tin này có hữu ích không

Hãy cho chúng tôi biết chúng tôi có thể làm gì để cải thiện bài viết

Tin liên quan

Montgomerie Links chân thành cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của Quý khách trong suốt thời gian qua. Để đảm bảo có những trải nghiệm tốt nhất, trọn vẹn niềm vui và không gặp bất sự bất tiện nào, Quý khách khi đến chơi gôn và nghỉ dưỡng tại Montgomerie Links vui lòng đọc kỹ và tuân thủ một số quy định chung của sân. 

 
Chúng tôi đang hoạt động và rất mong đợi được chào đón quý khách. Dưới đây là những thông tin quan trọng mà quý khách cần lưu ý để có kế hoạch chơi gôn và nghỉ dưỡng tại Montgomerie Links. Vui lòng đọc kỹ để hạn chế bất kỳ sự bất tiện nào có thể xảy ra trong quá trình lên kế hoạch.

 
Chúng tôi  đang tạm dừng hoạt động và rất mong đợi được chào đón quý khách trở lại trong thời gian sớm nhất. Dưới đây là những thông tin quan trọng mà quý khách cần lưu ý để có kế hoạch chơi gôn trong tương lai. Vui lòng đọc kỹ để hạn chế bất kỳ sự bất tiện nào có thể xảy ra trong quá trình lên kế hoạch.