hole 1-banner
hole 2-banner
hole 3-banner
hole 4-banner
hole 5-banner
hole 6-banner
hole 7-banner
hole 8-banner
hole 9-banner
hole 10-banner
hole 11-banner
hole 12-banner
hole 13-banner
hole 14-banner
hole 15-banner
hole 16-banner
hole 17-banner
hole 18-banner

HOLE 1

HOLE 2

HOLE 3

HOLE 4

HOLE 5

HOLE 6

HOLE 7

HOLE 8

HOLE 9

HOLE 10

HOLE 11

HOLE 12

HOLE 13

HOLE 14

HOLE 15

HOLE 16

HOLE 17

HOLE 18

HOLE 1

Bạn cần có sự tính toán để đưa bóng lên đến vùng tiếp đất rộng rãi bằng đường đi bóng hướng thẳng đến những bẫy cát lên fairway có bunker phía xa. Cú đánh bóng thứ hai đầy chiến lược đòi hỏi bạn phải tránh được vị trí của bẫy cát trước khi tiếp cận được vùng gạt bóng, nơi được bảo vệ rất tốt.

Gold

Par 5 581 yd Index 5

Blue

Par 5 552 yd Index 5

White

Par 5 488 yd Index 5

Ladies

Par 5 458 yd Index 3

BẢNG ĐIỂM

Nhấn vào để tải về

Tải về

HOLE 2

Hố Par 3 này được bao quanh bởi rừng dương liễu bản địa tuyệt đẹp. Hãy cẩn thận trọng việc chọn gậy vì sẽ có gió liên tục.

Gold

Par 3 197 yd Index 15

Blue

Par 3 176 yd Index 15

White

Par 3 133 yd Index 15

Ladies

Par 3 124 yd Index 15

BẢNG ĐIỂM

Nhấn vào để tải về

Tải về

GIẢI THƯỞNG TÀI TRỢ

Khoảng cách:

Applied to all tees

Giải thưởng:

Một vé khứ hồi hạng thương gia đến bất kỳ điểm đến nào ở Châu Á

Nhà tài trợ:

Vietnam Airlines

HOLE IN ONE

Tên
Khoảng cách
Ngày
Nhà tài trợ
Giải thưởng

Mr. Glenn KenDall

White tee 133 yards

07/04/2024

Vietnam Airlines

Vé hạng Thương gia khứ hồi trong vòng Châu Á

Mr. Lai Chung Liang

White tee 133 yards

04/03/2024

Vietnam Airlines

Một vé khứ hồi hạng thương gia đến bất kỳ điểm đến nào ở Châu Á

Mr. Tsuboi Jun

White tee 133 yards

24/02/2024

Vietnam Airlines

Một vé khứ hồi hạng thương gia đến bất kỳ điểm đến nào ở Châu Á

Mr. Kim DongHa

White tee 133 yards

24/02/2024

Vietnam Airlines

Vé hạng Thương gia khứ hồi trong vòng Châu Á

Mr. Jeong DongHo

Blue tee 176 yards

10/12/2023

Vietnam Airlines

Vé hạng Thương gia khứ hồi trong vòng Châu Á

Mr. Choi Won Ho

White tee 133 yards

25/11/2023

Vietnam Airlines

Một vé khứ hồi hạng thương gia đến bất kỳ điểm đến nào ở Châu Á

Mr. Han Cheol Moon

White tee 133 yards

17/11/2023

Vietnam Airlines

Một vé khứ hồi hạng thương gia đến bất kỳ điểm đến nào ở Châu Á

Ms. Irene Wyld

Ladies tee 124 yards

14/11/2023

Vietnam Airlines

Một vé khứ hồi hạng thương gia đến bất kỳ điểm đến nào ở Châu Á

Mr. Mun JaeKwan

Blue tee 176 yards

30/07/2023

Vietnam Airlines

Vé hạng Thương gia khứ hồi trong vòng Châu Á

Mr. Jeong Seong Wook

White tee 133 yards

17/02/2023

Vietnam Airlines

Một vé khứ hồi hạng thương gia đến bất kỳ điểm đến nào ở Châu Á

Mr. Han Sang Don

Blue tee 176 yards

15/10/2022

Vietnam Airlines

Vé hạng Thương gia khứ hồi trong vòng Châu Á

Mr. Nguyen Thanh Hai

Blue tee 176 yards

13/09/2022

Vietnam Airlines

Một vé khứ hồi hạng thương gia đến bất kỳ điểm đến nào ở Châu Á

Mr. Nguyen Van Long

Blue tee 176 yards

11/07/2022

Vietnam Airlines

Vé hạng Thương gia khứ hồi trong vòng Châu Á

Mr. Tran Viet Dung

Blue tee 176 yards

21/05/2022

Vietnam Airlines

Vé hạng Thương gia khứ hồi trong vòng Châu Á

Mr. Ton Duc Sau

Blue tee 176 yards

16/04/2022

Vietnam Airlines

Một vé khứ hồi hạng thương gia đến bất kỳ điểm đến nào ở Châu Á

Mr. Duong Quang Tan

Blue tee 176 yards

21/11/2021

Vietnam Airlines

Vé hạng Thương gia khứ hồi trong vòng Châu Á

Mr. Do Ba Thanh

Blue tee 176 yards

01/04/2021

Vietnam Airlines

Vé hạng Thương gia khứ hồi trong vòng Châu Á

Mr. Park Jong Soon

White tee 133 yards

05/02/2020

Vietnam Airlines

Vé hạng Thương gia khứ hồi trong vòng Châu Á

Mr. Nguyen Manh Diep

Blue tee 176 yards

17/11/2019

Vietnam Airlines

Vé hạng Thương gia khứ hồi trong vòng Châu Á

Mr. Nguyen Duong Hong Phat

Blue tee 176 yards

12/10/2019

Vietnam Airlines

Vé hạng Thương gia khứ hồi trong vòng Châu Á

Mr. Tran Binh Quang Huy

Blue tee 176 yards

13/07/2019

Vietnam Airlines

Vé hạng Thương gia khứ hồi trong vòng Châu Á

Ms. Park Chun Hee

Ladies tee 124 yards

03/07/2019

Vietnam Airlines

Vé hạng Thương gia khứ hồi trong vòng Châu Á

Mr. Hwang Young Jin

White tee 133 yards

13/04/2019

Vietnam Airlines

Vé hạng Thương gia khứ hồi trong vòng Châu Á

Mr. Nguyen Van Hung

Blue tee 176 yards

13/02/2018

Vietnam Airlines

Vé hạng Thương gia khứ hồi trong vòng Châu Á

Mr. Choi Sang Gi

White tee 133 yards

24/01/2018

Vietnam Airlines

Vé hạng Thương gia khứ hồi trong vòng Châu Á

Mr. Jang Jin Ho

White tee 133 yards

15/01/2018

Vietnam Airlines

Vé hạng Thương gia khứ hồi trong vòng Châu Á

Ms. Park Soon Sun

Ladies tee 124 yards

30/01/2017

Vietnam Airlines

Vé hạng Thương gia khứ hồi trong vòng Châu Á

Mr. Tan Thee Keong

Blue tee 176 yards

11/09/2015

Vietnam Airlines

---

Mr. Nguyen Minh Hung

Blue tee 176 yards

16/02/2015

Vietnam Airlines

Vé hạng Thương gia khứ hồi trong vòng Châu Á

Mr. Young Don Rhee

White tee 133 yards

01/09/2014

Vietnam Airlines

Vé hạng Thương gia khứ hồi trong vòng Châu Á

Mr. Nguyen Ba Canh

Blue tee 176 yards

29/07/2014

Vietnam Airlines

Vé hạng Thương gia khứ hồi trong vòng Châu Á

Mr. Lim Gyeong Ho

Blue tee 176 yards

15/01/2014

Vietnam Airlines

Vé hạng Thương gia khứ hồi trong vòng Châu Á

Mr. Peter Murphy

White tee 133 yards

25/01/2013

Vietnam Airlines

Vé hạng Thương gia khứ hồi trong vòng Châu Á

Mr. Mark Ecott

Blue tee 176 yards

12/02/2012

Vietnam Airlines

Vé hạng Thương gia khứ hồi trong vòng Châu Á

Mrs. Sin Tuyet Mai

Ladies tee 124 yards

13/03/2011

---

Vé hạng Thương gia khứ hồi trong vòng Châu Á

Mr. Nguyen Quoc My

Blue tee 176 yards

28/10/2010

Vietnam Airlines

Vé hạng Thương gia khứ hồi trong vòng Châu Á

Mr. Pham Ngoc Thien

Blue tee 176 yards

20/02/2010

Vietnam Airlines

Vé hạng Thương gia khứ hồi trong vòng Châu Á

Mr. Pham Quoc Viet

Blue tee 176 yards

07/02/2010

Vietnam Airlines

Một vé khứ hồi hạng thương gia đến bất kỳ điểm đến nào ở Châu Á

HOLE 3

Hố Par 4 này sở hữu những bẫy cát được thiết kế dọc vùng bóng lăn để chờ bắt được bất kì cú bóng sai sót nào. Cú đánh thứ hai đòi hỏi độ chính xác cao để đưa bóng lên lỗ cờ trong khung cảnh địa hình bằng phẳng xanh mướt.

Gold

Par 4 352 yd Index 11

Blue

Par 4 352 yd Index 11

White

Par 4 320 yd Index 11

Ladies

Par 4 291 yd Index 9

BẢNG ĐIỂM

Nhấn vào để tải về

Tải về

HOLE 4

Hố Par 4 ngắn nhất ở Sân Montgomerie Links đòi hỏi một cú phát bóng có tính toán từ điểm đến vùng tiếp đất bị khuất. Hãy cẩn thận với bẫy nước bên phải.

Gold

Par 4 321 yd Index 7

Blue

Par 4 304 yd Index 7

White

Par 4 272 yd Index 7

Ladies

Par 4 243 yd Index 11

BẢNG ĐIỂM

Nhấn vào để tải về

Tải về

HOLE 5

Một hố Par 3 ngắn và có bẫy nước đến vùng gạt bóng rất dễ tiếp cận đòi hỏi viêc chọn gậy sáng suốt vì có những cồn thực vật phía trên vùng gạt bóng che chắn cho hố gôn khỏi thế gió mạnh. Một cú đánh quá lực có thể kết thúc cuộc chơi.

Gold

Par 3 146 yd Index 17

Blue

Par 3 118 yd Index 17

White

Par 3 100 yd Index 17

Ladies

Par 3 79 yd Index 17

BẢNG ĐIỂM

Nhấn vào để tải về

Tải về

HOLE IN ONE

Tên
Khoảng cách
Ngày
Nhà tài trợ
Giải thưởng

Ms. Hea Kyung Hong

Ladies tee 79 yards

03/05/2024

---

---

Mr. Vo Ngoc Thuan

Blue tee 118 yards

04/02/2024

---

---

Mr. Kang Sang Ho

White tee 100 yards

15/01/2024

---

---

Mr. Jeon Jong Tak

White tee 100 yards

30/12/2023

---

---

Mr. Nguyen Huu Tho

Blue tee 118 yards

20/12/2023

---

---

Mr. Nguyen Anh Hoang

Blue tee 118 yards

03/06/2023

---

---

Mr. Tham Kah Jin Eric

Blue tee 118 yards

04/05/2023

---

---

Mr. Robert Hutchinson

Blue tee 118 yards

13/04/2023

---

---

Mr. Jo Kyeoung Ho

White tee 100 yards

24/03/2023

---

---

Ms. Michelle Marinovich

Ladies tee 79 yards

08/03/2023

---

---

Ms. Kim Gyu Jeong

Ladies tee 79 yards

02/03/2023

---

---

Ms. Nam Sun Kum

Ladies tee 79 yards

22/01/2023

---

---

Mr. Choi Song Guy

White tee 100 yards

14/01/2023

---

---

Mr. Park Dae Kwang

Blue tee 118 yards

22/12/2022

---

---

Mr. Chang Jun Shin

White tee 100 yards

16/12/2022

---

---

Mr. Lee Ji Hong

Blue tee 118 yards

18/11/2022

---

---

Mr. Nguyen Duc Tam

Blue tee 118 yards

29/09/2022

---

---

Mr. Nguyen Huu Thuong

Blue tee 118 yards

12/07/2022

---

---

Mr. Pongsak Lahom

Blue tee 118 yards

14/06/2022

---

---

Mr. Nguyen Thanh Toan

Blue tee 118 yards

22/05/2022

---

---

Mr. Yoshikazu Inagaki

Blue tee 118 yards

22/05/2022

---

---

Mr. Pham Van Duyen

Blue tee 118 yards

08/04/2022

---

---

Ms. Le Hoang Anh

Ladies tee 79 yards

30/01/2022

---

---

Mr. Vo Trung Hai

Blue tee 118 yards

16/01/2022

---

---

Ms. Gasira Van Der Hoeven

Ladies tee 79 yards

13/06/2021

---

---

Mr. Nguyen Van Nghiem

Blue tee 118 yards

05/06/2021

---

---

Mr. Tran Van Hieu

Blue tee 118 yards

05/06/2021

---

---

Mr. Tran Ngoc Phuong

Blue tee 118 yards

24/05/2021

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Mr. Nguyen Xuan Vuong

Ladies tee 79 yards

10/05/2021

---

---

Mr. Le Trong Thanh

Blue tee 118 yards

13/12/2020

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Mr. Nguyen Quoc Khanh

Blue tee 118 yards

12/09/2020

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Ms. Trinh Bao Tram

Ladies tee 79 yards

21/02/2020

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Mr. Oh Hyeung Keun

White tee 100 yards

12/01/2020

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Mr. Kim Jung Don

White tee 100 yards

28/12/2019

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Ms. Soo Yeon Yim

Ladies tee 79 yards

13/12/2019

---

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Mr. Bui Van Trang

Blue tee 118 yards

23/08/2019

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Mr. Nguyen Hung

Blue tee 118 yards

18/07/2019

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Mr. Lee Seoung Ryul

White tee 100 yards

16/02/2019

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Mr. Kim Tae Chung

White tee 100 yards

15/02/2019

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Mr. Yim Yong Taek

White tee 100 yards

15/02/2019

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Ms. Lee Mik Young

Ladies tee 79 yards

19/01/2019

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Mr Zhang Zheng Lin

Blue tee 118 yards

11/01/2019

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Mr. Liu Shu Guang

Blue tee 118 yards

21/12/2018

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Mr. Kim Dae Hwean

White tee 100 yards

17/12/2018

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Mr. Le Chien Thang

Blue tee 118 yards

27/10/2018

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Ms. Her Gi Young

Ladies tee 79 yards

29/07/2018

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Mr. Kim Jae Hwan

White tee 100 yards

26/05/2018

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Mr. Lim Sun Ki

White tee 100 yards

22/04/2018

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Mr. Tran Hoai An

Blue tee 118 yards

31/03/2018

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Mr. Kim Ha So

White tee 100 yards

21/03/2018

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Mr. Im Chang Jin

White tee 100 yards

17/03/2018

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Mr. Le Diep

Blue tee 118 yards

20/02/2018

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Mr. Song Chae Sul

White tee 100 yards

08/12/2017

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Mr. Jeon Byeong Yong

White tee 100 yards

20/11/2017

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Mr. Yeung Wing Kee

Blue tee 118 yards

21/05/2017

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Mr. Huang Chin Chiang

Blue tee 118 yards

01/05/2017

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Mr. Alex Chan

White tee 100 yards

11/03/2017

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Mr. Yoon Jin Ju

White tee 100 yards

11/02/2017

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Mr. Gwak Min Yeong

Blue tee 118 yards

26/01/2017

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Mr. Kim Joung Gou

White tee 100 yards

07/01/2017

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Ms. Eden Anderson

White tee 100 yards

21/12/2016

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Mr. Park Sun Kyou

Blue tee 118 yards

17/12/2016

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Mr. Kwon Oh Youn

White tee 100 yards

18/11/2016

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Mr. Dao The Nhut

Blue tee 118 yards

23/10/2016

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Mr. Komiyama Masaharu

White tee 100 yards

03/10/2016

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Ms. Le Thi Bich Hanh

Ladies tee 79 yards

23/09/2016

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Mr. Tran Duc Hien

Blue tee 118 yards

18/05/2016

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Mr. Shin Kwand Yong

Blue tee 118 yards

03/05/2016

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Mr. Kim Kyu Joon

Gold tee 146 yards

03/04/2016

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Mr. Zhu Qi

Blue tee 118 yards

30/03/2016

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Mr. Kurihara Nobuyuki

Blue tee 118 yards

23/07/2015

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Mr. Dang Ngoc Nghia

Blue tee 118 yards

18/07/2015

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Ms. Kim Hae Yeon

Blue tee 118 yards

20/06/2015

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Mr. Duong Cong Minh

Blue tee 118 yards

01/05/2015

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Mr. Lim Yong Su

Blue tee 118 yards

19/03/2015

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Mr. Jin Weon Yong

Blue tee 118 yards

28/11/2014

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Mr. Le Quoc Thang

Blue tee 118 yards

16/11/2014

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Ms. Kim Myung Ja

Ladies tee 79 yards

25/10/2014

Jetstar Pacific

2 nights accommodation in a pool villa

Mr.Tran Manh Cuong

Blue tee 118 yards

06/05/2014

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Mr. Michio Sarahashi

Blue tee 118 yards

13/04/2014

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Mr. Tran Van Vinh

Blue tee 118 yards

02/03/2014

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Mr. Ao Sheng Bin

Blue tee 118 yards

02/03/2014

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Ms. Kwon Yung Mi

Blue tee 118 yards

12/02/2014

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Mr. Nguyen Cong Tien

Blue tee 118 yards

02/02/2014

Jetstar Pacific

2 nights accommodation in a pool villa

Mr. Liu Ping

Blue tee 118 yards

04/12/2013

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Mr. Nguyen Vinh Nhi Phuong

Blue tee 118 yards

24/08/2013

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Mr. Jeong Hak Young

White tee 100 yards

26/04/2013

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Ms. Yoon Su Jung

Blue tee 118 yards

03/02/2013

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Mr. Cho Choung Youn

Gold tee 146 yards

17/01/2013

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Mr. Lee In Gi

Blue tee 118 yards

31/12/2012

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Mr. René Hawkins

Blue tee 118 yards

25/12/2012

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Mr. Han Gwon Hyun

Blue tee 118 yards

15/12/2012

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Mr. Nguyen Minh Hung

Blue tee 118 yards

25/11/2012

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Ms. Ong Gim Hong

Ladies tee 79 yards

22/10/2012

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Mr. Yap Peng Chong

Blue tee 118 yards

07/10/2012

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Mr. Nguyen Thai Duong

Blue tee 118 yards

16/06/2012

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Mr. Nick Samuelson

Blue tee 118 yards

02/03/2012

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Mr. Michael Mamik

Blue tee 118 yards

25/02/2012

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Mr. Tetsuya Ito

Blue tee 118 yards

05/02/2012

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Mr. Zhou Quing Zun

Blue tee 118 yards

05/02/2012

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Mr. Tran Van Hai

Blue tee 118 yards

01/11/2011

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Mr. CK Kim

Blue tee 118 yards

02/09/2011

Montgomerie Links Khách sạn & biệt thự

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Mr. Tran Ha Tien

Blue tee 118 yards

18/06/2011

Montgomerie Links Khách sạn & biệt thự

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Mrs. Song Kyung Mi

Ladies tee 79 yards

25/03/2011

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Mr. Tran Ngoc Phuong

Blue tee 118 yards

03/12/2010

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Mr. Vo Ngoc Thuan

Blue tee 118 yards

03/10/2010

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Ms. Jenny Low

Ladies tee 79 yards

25/09/2010

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Mr. Nguyen Khanh Toan

Blue tee 118 yards

19/06/2010

Montgomerie Links Khách sạn & biệt thự

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Mr. Ishikawa Yoshitaka

Blue tee 118 yards

22/05/2010

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Mr. Nguyen Xuan Vinh

Blue tee 118 yards

04/12/2009

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Mr. Phan Thanh Chien

Gold tee 146 yards

02/12/2009

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Ms. Pham Thi Hong Lan

Ladies tee 79 yards

02/12/2009

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

Mr. Pham Dong Dung

Gold tee 146 yards

29/10/2009

Jetstar Pacific

02 vé khứ hồi đến bất kỳ điểm đến nào được khai thác bởi Jetstar Pacific

HOLE 6

Hố gôn này có một lô-cốt mang dấu ấn lịch sử nằm về bên phải của bệ phát bóng. Việc phát bóng hướng xuống dốc ở hố này được khuyên nên lệch về phía phải của đường bóng lăn, để tránh rủi ro và có được cú đánh thứ 2 an toàn lên vùng gạt bóng nơi có hồ nước nằm về phía bên trái.

Gold

Par 5 487 yd Index 13

Blue

Par 5 473 yd Index 13

White

Par 5 423 yd Index 13

Ladies

Par 5 418 yd Index 13

BẢNG ĐIỂM

Nhấn vào để tải về

Tải về

ALBATROSS

Tên
Ngày
Thành tích

Mr. Le Ngoc Tu

01/10/2010

2 shot on the 466 yard Par 5 at hole #6

HOLE 7

Một Par 4 đầy thử thách, khởi đầu bằng một cú phát bóng với địa hình up-hill đến vùng fairway được che chắn kỹ lưỡng. Hãy chú ý đến đường phát bóng thứ 2 của bạn, mặc dù bị khuất tầm nhìn nhưng không có bẫy nguy hiểm.

Gold

Par 4 454 yd Index 1

Blue

Par 4 422 yd Index 1

White

Par 4 402 yd Index 1

Ladies

Par 4 350 yd Index 1

BẢNG ĐIỂM

Nhấn vào để tải về

Tải về

HOLE 8

Cung fairway uốn lượn tự nhiên này sẽ dễ dàng đưa bóng đi từ trái sang phải nếu như không được nhắm thẳng về phía bẫy cát trên fairway bên trái. Vị trí này giúp cú đánh thứ 2 dễ dàng lên vùng gạt bóng hơn.

Gold

Par 4 415 yd Index 9

Blue

Par 4 371 yd Index 9

White

Par 4 326 yd Index 9

Ladies

Par 4 305 yd Index 7

BẢNG ĐIỂM

Nhấn vào để tải về

Tải về

HOLE 9

Đánh bóng qua rặng dương liễu, hố gôn tuyệt vời này đòi hỏi phải có hai cú đánh rất kỹ thuật trước khi chạm đến vùng gạt bóng có diện tích rộng 900 mét vuông được bao bọc bởi hồ nước nằm ở bên phải.

Gold

Par 4 499 yd Index 3

Blue

Par 4 340 yd Index 3

White

Par 4 365 yd Index 3

Ladies

Par 4 316 yd Index 5

BẢNG ĐIỂM

Nhấn vào để tải về

Tải về

HOLE 10

Vùng bóng lăn thoáng rộng này tạo điều kiện cho người chơi vượt qua địa hình uốn cong cũng như một số rặng dương liễu bản địa đặt ở các vị trí chiến lược. Ở vùng green trũng sâu này bạn phải chú ý kỹ đến vị trí gậy cờ.

Gold

Par 4 422 yd Index 14

Blue

Par 4 395 yd Index 14

White

Par 4 352 yd Index 14

Ladies

Par 4 312 yd Index 8

BẢNG ĐIỂM

Nhấn vào để tải về

Tải về

HOLE 11

Đừng tiết chế lực khi đánh bóng lên Green hố Par 3 dốc đứng này. Chắc hẳn bạn cần trang bị thêm một cây gậy thật chuẩn để tránh được 5 bẫy cát hiểm trở nằm gần vùng gạt bóng này.

Gold

Par 3 205 yd Index 8

Blue

Par 3 188 yd Index 8

White

Par 3 133 yd Index 8

Ladies

Par 3 122 yd Index 18

BẢNG ĐIỂM

Nhấn vào để tải về

Tải về

GIẢI THƯỞNG TÀI TRỢ

Khoảng cách:

Applied to all tees

Giải thưởng:

2 đêm phòng Monty Suite cho 2 người lớn

Nhà tài trợ:

Montgomerie Links Khách sạn & biệt thự

HOLE IN ONE

Tên
Khoảng cách
Ngày
Nhà tài trợ
Giải thưởng

Mr. Nguyen Thai Son

Blue tee 188 yards

29/03/2024

Montgomerie Links Khách sạn & biệt thự

2 đêm phòng Monty Suite cho 2 người lớn

Mr. Kim ManKi

White tee 133 yards

12/12/2023

Montgomerie Links Khách sạn & biệt thự

2 đêm phòng Monty Suite cho 2 người lớn

Mr. Park Insuk

White tee 133 yards

20/10/2023

Montgomerie Links Khách sạn & biệt thự

2 đêm phòng Monty Suite cho 2 người lớn

Ms. Dang Tran Gia Thoai

Ladies tee 122 yards

24/12/2022

Montgomerie Links Khách sạn & biệt thự

2 đêm phòng Monty Suite cho 2 người lớn

Mr. Yeo Dong Chul

White tee 133 yards

04/11/2022

Montgomerie Links Khách sạn & biệt thự

2 đêm phòng Monty Suite cho 2 người lớn

Mr. Nguyen Dac Kiem

Blue tee 188 yards

29/09/2022

Montgomerie Links Khách sạn & biệt thự

2 đêm phòng Monty Suite cho 2 người lớn

Ms. Nguyen Thi Minh Phuong (Kelly)

Blue tee 188 yards

16/08/2022

Montgomerie Links Khách sạn & biệt thự

2 đêm phòng Monty Suite cho 2 người lớn

Mr. Cho In Sung

Blue tee 188 yards

21/05/2022

Montgomerie Links Khách sạn & biệt thự

2 đêm phòng Monty Suite cho 2 người lớn

Ms. Lim Su Yeon

Ladies tee 122 yards

12/03/2021

Montgomerie Links Khách sạn & biệt thự

2 đêm phòng Monty Suite cho 2 người lớn

Mr. Oh Se Won

White tee 133 yards

06/02/2020

Montgomerie Links Khách sạn & biệt thự

2 đêm phòng Monty Suite cho 2 người lớn

Mr. Dam Quang Chung

Blue tee 188 yards

05/10/2019

Montgomerie Links Khách sạn & biệt thự

2 đêm phòng Monty Suite cho 2 người lớn

Mr. Chang Kyungan

Blue tee 188 yards

15/09/2018

Montgomerie Links Khách sạn & biệt thự

2 đêm phòng Monty Suite cho 2 người lớn

Mr. Bang Joo Deuk

White tee 133 yards

25/03/2018

Montgomerie Links Khách sạn & biệt thự

2 đêm phòng Monty Suite cho 2 người lớn

Mr. Gregory Pin

White tee 133 yards

17/02/2018

Montgomerie Links Khách sạn & biệt thự

2 đêm phòng Monty Suite cho 2 người lớn

Mr. Park Jin Yong

White tee 133 yards

27/01/2018

Montgomerie Links Khách sạn & biệt thự

2 đêm phòng Monty Suite cho 2 người lớn

Mr. Cho Byoung Ki

Blue tee 188 yards

13/09/2017

Montgomerie Links Khách sạn & biệt thự

2 nights accommodation in a pool villa

Mr. Nguyen Trung Kien

White tee 133 yards

04/06/2017

Montgomerie Links Khách sạn & biệt thự

2 nights accommodation in a pool villa

Mr. Nguyen Le Vu Duy

Blue tee 188 yards

11/01/2017

Montgomerie Links Khách sạn & biệt thự

2 nights accommodation in a pool villa

Mr. Naoya Suzuki

White tee 133 yards

04/05/2016

Montgomerie Links Khách sạn & biệt thự

2 nights accommodation in a pool villa

Ms. Manuella Seiler

Ladies tee 122 yards

03/03/2015

Montgomerie Links Khách sạn & biệt thự

2 nights accommodation in a pool villa

Mr. Seong Ho Park

Blue tee 188 yards

07/02/2015

Montgomerie Links Khách sạn & biệt thự

2 nights accommodation in a pool villa

Mr. Vu Manh Tung

Blue tee 188 yards

29/01/2015

Montgomerie Links Khách sạn & biệt thự

2 nights accommodation in a pool villa

Mr. Tran Ngoc Phuong

Blue tee 188 yards

25/09/2014

Montgomerie Links Khách sạn & biệt thự

2 nights accommodation in a pool villa

Mr. Lee Jong Young

Blue tee 188 yards

18/08/2014

Montgomerie Links Khách sạn & biệt thự

2 nights accommodation in a pool villa

Mr. Tran Dung

Ladies tee 122 yards

27/07/2014

Montgomerie Links Khách sạn & biệt thự

2 nights accommodation in a pool villa

Ms. Alaine Von Arx

Ladies tee 122 yards

10/03/2014

Montgomerie Links Khách sạn & biệt thự

2 nights accommodation in a pool villa

Mr. Lee Kue Yong

Blue tee 188 yards

09/12/2013

Montgomerie Links Khách sạn & biệt thự

2 nights accommodation in a pool villa

Ms. Liu Hong

Ladies tee 122 yards

10/02/2013

Montgomerie Links Khách sạn & biệt thự

2 nights accommodation in a pool villa

Mr. Cui Jun

White tee 133 yards

13/01/2013

Montgomerie Links Khách sạn & biệt thự

2 nights accommodation in a pool villa

Mr. Shin-Sang Ji

White tee 133 yards

31/12/2012

Montgomerie Links Khách sạn & biệt thự

2 nights accommodation in a pool villa

Mr. Nguyen Ba Canh

Blue tee 188 yards

30/12/2012

Montgomerie Links Khách sạn & biệt thự

2 nights accommodation in a pool villa

Mr. Nguyen Ba Canh

Blue tee 188 yards

09/04/2012

Montgomerie Links Khách sạn & biệt thự

2 nights accommodation in a pool villa

Mr. Okada Nobuharu

White tee 133 yards

12/11/2010

Montgomerie Links Khách sạn & biệt thự

2 nights accommodation in a pool villa

Mr. Nguyen Quang Ninh

Blue tee 188 yards

11/11/2010

Montgomerie Links Khách sạn & biệt thự

2 nights accommodation in a pool villa

Mr. Warwick W Mills

Blue tee 188 yards

24/05/2010

Montgomerie Links Khách sạn & biệt thự

2 nights accommodation in a pool villa

Mr. David Nau

Blue tee 188 yards

04/01/2010

Montgomerie Links Khách sạn & biệt thự

2 nights accommodation in a pool villa

Mr. Mai Quoc Hoi

Blue tee 188 yards

15/07/2009

Montgomerie Links Khách sạn & biệt thự

2 nights accommodation in a pool villa

HOLE 12

Một hố gôn Par 5 với vô số bẫy cát đòi hỏi người chơi nên có 3 cú đánh chiến lược để giúp vượt qua được 17 bẫy cát này. Khi đã chạm đến vùng gạt bóng, hãy thật chú ý để có được cú gạt bóng hướng lên.

Gold

Par 5 527 yd Index 4

Blue

Par 5 509 yd Index 4

White

Par 5 476 yd Index 4

Ladies

Par 5 426 yd Index 4

BẢNG ĐIỂM

Nhấn vào để tải về

Tải về

HOLE 13

Cú phát bóng thẳng xuống dốc sẽ mở ra cho bạn những cơ hội để hoàn thành hố dài Par 4 này, hãy cẩn thận để không bỏ lỡ cú đánh thứ 2 về bên phải vì nguy hiểm đang chờ đợi. Khi đến khu vực gạt bóng, hãy đảm bảo để bóng của bạn bay cao bổng hoặc có thể bạn sẽ phải thực hiện một cú gạt dài.

Gold

Par 4 455 yd Index 2

Blue

Par 4 431 yd Index 2

White

Par 4 402 yd Index 2

Ladies

Par 4 354 yd Index 2

BẢNG ĐIỂM

Nhấn vào để tải về

Tải về

HOLE 14

Montgomerie nói: “Hãy chơi hết mình”.

Gold

Par 3 220 yd Index 6

Blue

Par 3 204 yd Index 6

White

Par 3 180 yd Index 6

Ladies

Par 3 144 yd Index 12

BẢNG ĐIỂM

Nhấn vào để tải về

Tải về

HOLE IN ONE

Tên
Khoảng cách
Ngày
Nhà tài trợ
Giải thưởng

Mr. Phan Nhu Thach

Blue tee 204 yards

28/06/2024

---

---

Ms. Lee Seon Gyeong

Ladies tee 144 yards

12/05/2024

---

---

Ms. Bui Thi Tu Hoa

Ladies tee 144 yards

16/11/2023

---

---

Mr. Yung SangMo

White tee 180 yards

06/10/2023

---

---

Mr. Park SooWon

White tee 180 yards

25/09/2023

---

---

Mr. Pham Hung Cuong

Blue tee 204 yards

30/08/2023

---

---

Mr Nakagawa Junji

Blue tee 204 yards

13/05/2023

---

---

Mr. Kim Jusung

White tee 180 yards

04/01/2023

---

---

Ms. Lee Soon Ae

Ladies tee 144 yards

08/10/2022

---

---

Mr. Kang Ho Chang

White tee 180 yards

29/08/2022

---

---

Mr. Ly Thai Phong

Blue tee 204 yards

11/06/2022

---

---

Mr. Le Binh Tuan

Blue tee 204 yards

14/04/2021

The Vietage

Vé khứ hồi đến Quy Nhơn cho 2 người bao gồm 2 đêm lưu trú với trải nghiệm ăn uống và spa tại Anatara Quy Nhơn

Mr. Vo Duy Tan Huy

Blue tee 204 yards

07/02/2021

The Vietage

Vé khứ hồi đến Quy Nhơn cho 2 người bao gồm 2 đêm lưu trú với trải nghiệm ăn uống và spa tại Anatara Quy Nhơn

Mr. Dang Minh Tuan

Blue tee 204 yards

13/01/2021

The Vietage

Vé khứ hồi đến Quy Nhơn cho 2 người bao gồm 2 đêm lưu trú với trải nghiệm ăn uống và spa tại Anatara Quy Nhơn

Mr. Pham Tuan Anh

Blue tee 204 yards

27/06/2020

The Vietage

Vé khứ hồi đến Quy Nhơn cho 2 người bao gồm 2 đêm lưu trú với trải nghiệm ăn uống và spa tại Anatara Quy Nhơn

Mr. Ha Ngoc Hoang Loc

Blue tee 204 yards

23/05/2020

---

---

Mr. Ha Ngoc Hoang Loc

Blue tee 204 yards

23/05/2020

---

---

Mr. Kang Byung Kil

White tee 180 yards

24/01/2020

---

---

Mr. Cha Tae Soo

White tee 180 yards

17/02/2019

---

---

Ms. Jang Hee Geun

Ladies tee 144 yards

05/02/2019

---

---

Mr. Vo Tien Trung

Blue tee 204 yards

28/09/2017

---

---

Mr. Do Nhu Nhat

Blue tee 204 yards

28/08/2017

---

---

Mr. Steven Ross

Blue tee 204 yards

28/05/2016

---

---

Mr. Fang Gou Pin

Blue tee 204 yards

10/03/2016

---

---

Mr. Tachikawa Takashi

White tee 180 yards

25/01/2016

---

---

Mr. Kim Yonguk

Blue tee 204 yards

19/01/2016

---

---

Mr. Vincent Liow Chee Chim

Blue tee 204 yards

24/10/2014

---

---

Mr. Tian Bin

Blue tee 204 yards

18/11/2013

---

---

Mr. Pham Van Tuan

Gold tee 220 yards

06/09/2012

---

---

HOLE 15

Một khoảng hồ nước bên cạnh hố Par 4 này yêu cầu người chơi phải đưa bóng lên Green một cách dứt khoát với một gậy duy nhất. Thế nhưng, bất kì cú đánh trượt nào cũng có thể sẽ kết thúc ở một nơi không mấy thuận lợi.

Gold

Par 4 371 yd Index 18

Blue

Par 4 346 yd Index 18

White

Par 4 277 yd Index 18

Ladies

Par 4 252 yd Index 16

BẢNG ĐIỂM

Nhấn vào để tải về

Tải về

HOLE 16

Khi chơi hố gôn có thiết kế fairway dốc nghiêng xuống từ trái sang phải thế này, cần tránh bẫy cát bên phải để tạo vị trí thuận lợi cho một cú đánh lên vùng gạt bóng rộng, nơi được chắn bởi các bẫy cát và hồ nước.

Gold

Par 4 431 yd Index 12

Blue

Par 4 405 yd Index 12

White

Par 4 316 yd Index 12

Ladies

Par 4 308 yd Index 10

BẢNG ĐIỂM

Nhấn vào để tải về

Tải về

HOLE IN ONE

Tên
Khoảng cách
Ngày
Nhà tài trợ
Giải thưởng

Mr. Jang Won Bae

Blue tee 405 yards

06/02/2023

---

---

HOLE 17

Chơi dọc theo cồn cỏ, cẩn thận di chuyển cú phát bóng của bạn qua bẫy cát để rồi tự thiết lập một chiến lược tiếp cận lên vùng gạt bóng nơi được bảo vệ cẩn thận.

Gold

Par 4 395 yd Index 10

Blue

Par 4 377 yd Index 10

White

Par 4 344 yd Index 10

Ladies

Par 4 308 yd Index 6

BẢNG ĐIỂM

Nhấn vào để tải về

Tải về

HOLE 18

Là Par 5 dài nhất tại Montgomerie Links và cũng là cơ hội tuyệt vời để ghi một cú birdie trước khi quay trở lại nhà câu lạc bộ. Hố có dốc hướng lên nhẹ, khuyến khích những cú đánh bóng dài để tiến đến vùng gạt bóng trong vòng 2 gậy. Nhờ đó bạn có thể tránh được một loạt các bẫy cát nằm trên fairway trước khi đến tiếp cận green gợn sóng phía trên cao.

Gold

Par 5 588 yd Index 16

Blue

Par 5 564 yd Index 16

White

Par 5 478 yd Index 16

Ladies

Par 5 426 yd Index 14

BẢNG ĐIỂM

Nhấn vào để tải về

Tải về

ALBATROSS

Tên
Ngày
Thành tích

Mr. Hoang Quan

30/07/2011

2 shot on the 564 yard Par 5 at hole #18