The Course

Đại sảnh danh vọng

hallOfFame1

Đại sảnh danh vọng

Hole In One

Cùng chúng tôi chúc mừng thành tích đáng ngưỡng mộ của những gôn thủ sở hữu cú đánh Hole in one tại Câu lạc bộ. Mong rằng kỷ niệm đẹp này sẽ luôn bên họ trên chặng đường chinh phục Gôn.

HOLE 2

HOLE 5

HOLE 11

HOLE 14

name
distance

Mr. Pham Quoc Viet

2010-02-07 / Blue tee 176 yards

Mr. Pham Ngoc Thien

2010-02-20 / Blue tee 176 yards

Mr. Nguyen Quoc My

2010-10-28 / Blue tee 176 yards

Mrs. Sin Tuyet Mai

2011-03-13 / Ladies tee 124 yards

Mr. Mark Ecott

2012-02-12 / Blue tee 176 yards

Mr. Peter Murphy

2013-01-25 / White tee 133 yards

Mr. Young Don Rhee

2014-09-01 / White tee 133 yards

Mr. Lim Gyeong Ho

2014-01-15 / Blue tee 176 yards

Mr. Nguyen Ba Canh

2014-07-29 / Blue tee 176 yards

Mr. Nguyen Minh Hung

2015-02-16 / Blue tee 176 yards

Mr. Tan Thee Keong

2015-09-11 / Blue tee 176 yards

Ms. Park Soon Sun

2017-01-30 / Ladies tee 124 yards

Mr. Jang Jin Ho

2018-01-15 / White tee 133 yards

Mr. Choi Sang Gi

2018-01-24 / White tee 133 yards

Mr. Nguyen Van Hung

2018-02-13 / Blue tee 176 yards

Mr. Hwang Young Jin

2019-04-13 / White tee 133 yards

Ms. Park Chun Hee

2019-07-03 / Ladies tee 124 yards

Mr. Tran Binh Quang Huy

2019-07-13 / Blue tee 176 yards

Mr. Nguyen Duong Hong Phat

2019-10-12 / Blue tee 176 yards

Mr. Nguyen Manh Diep

2019-11-17 / Blue tee 176 yards

Mr. Park Jong Soon

2020-02-05 / White tee 133 yards

Mr. Do Ba Thanh

2021-04-01 / Blue tee 176 yards

name
distance

Mr. Kim Kyu Joon

2016-04-03 / Gold tee 146 yards

Mr. Pham Dong Dung

2009-10-29 / Gold tee 146 yards

Mr. Phan Thanh Chien

2009-12-02 / Gold tee 146 yards

Ms. Pham Thi Hong Lan

2009-12-02 / Ladies tee 79 yards

Mr. Shin Kwand Yong

2016-05-03 / Blue tee 118 yards

Mr. Komiyama Masaharu

2016-10-03 / White tee 100 yards

Mr. Nguyen Xuan Vinh

2009-12-04 / Blue tee 118 yards

Mr. Zhu Qi

2016-03-30 / Blue tee 118 yards

Mr. Ishikawa Yoshitaka

2010-05-22 / Blue tee 118 yards

Mr. Tran Duc Hien

2016-05-18 / Blue tee 118 yards

Mr. Nguyen Khanh Toan

2010-06-19 / Blue tee 118 yards

Ms. Le Thi Bich Hanh

2016-09-23 / Ladies tee 79 yards

Ms. Jenny Low

2010-09-25 / Ladies tee 79 yards

Mr. Vo Ngoc Thuan

2010-10-03 / Blue tee 118 yards

Mr. Dao The Nhut

2016-10-23 / Blue tee 118 yards

Mr. Kwon Oh Youn

2016-11-18 / White tee 100 yards

Mr. Tran Ngoc Phuong

2010-12-03 / Blue tee 118 yards

Mr. Park Sun Kyou

2016-12-17 / Blue tee 118 yards

Mrs. Song Kyung Mi

2011-03-25 / Ladies tee 79 yards

Mr. Tran Ha Tien

2011-06-18 / Blue tee 118 yards

Mr. CK Kim

2011-09-02 / Blue tee 118 yards

Mr. Tran Van Hai

2011-11-01 / Blue tee 118 yards

Mr. Tetsuya Ito

2012-02-05 / Blue tee 118 yards

Mr. Zhou Quing Zun

2012-02-05 / Blue tee 118 yards

Mr. Michael Mamik

2012-02-25 / Blue tee 118 yards

Mr. Nick Samuelson

2012-03-02 / Blue tee 118 yards

Mr. Nguyen Thai Duong

2012-06-16 / Blue tee 118 yards

Ms. Eden Anderson

2016-12-21 / White tee 100 yards

Mr. Yap Peng Chong

2012-10-07 / Blue tee 118 yards

Ms. Ong Gim Hong

2012-10-22 / Ladies tee 79 yards

Mr. Nguyen Minh Hung

2012-11-25 / Blue tee 118 yards

Mr. Kim Joung Gou

2017-01-07 / White tee 100 yards

Mr. Gwak Min Yeong

2017-01-26 / Blue tee 118 yards

Mr. Han Gwon Hyun

2012-12-15 / Blue tee 118 yards

Mr. Yoon Jin Ju

2017-02-11 / White tee 100 yards

Mr. René Hawkins

2012-12-25 / Blue tee 118 yards

Mr. Alex Chan

2017-03-11 / White tee 100 yards

Mr. Lee In Gi

2012-12-31 / Blue tee 118 yards

Mr. Huang Chin Chiang

2017-05-01 / Blue tee 118 yards

Mr. Yeung Wing Kee

2017-05-21 / Blue tee 118 yards

Mr. Jeon Byeong Yong

2017-11-20 / White tee 100 yards

Mr. Song Chae Sul

2017-12-08 / White tee 100 yards

Mr. Le Diep

2018-02-20 / Blue tee 118 yards

Mr. Im Chang Jin

2018-03-17 / White tee 100 yards

Mr. Kim Ha So

2018-03-21 / White tee 100 yards

Mr. Tran Hoai An

2018-03-31 / Blue tee 118 yards

Mr. Lim Sun Ki

2018-04-22 / White tee 100 yards

Mr. Cho Choung Youn

2013-01-17 / Gold tee 146 yards

Mr. Kim Jae Hwan

2018-05-26 / White tee 100 yards

Ms. Yoon Su Jung

2013-02-03 / Blue tee 118 yards

Ms. Her Gi Young

2018-07-29 / Ladies tee 79 yards

Mr. Jeong Hak Young

2013-04-26 / White tee 100 yards

Mr. Le Chien Thang

2018-10-27 / Blue tee 118 yards

Mr. Nguyen Vinh Nhi Phuong

2013-08-24 / Blue tee 118 yards

Mr. Kim Dae Hwean

2018-12-17 / White tee 100 yards

Mr. Liu Ping

2013-12-04 / Blue tee 118 yards

Mr. Liu Shu Guang

2018-12-21 / Blue tee 118 yards

Mr. Nguyen Cong Tien

2014-02-02 / Blue tee 118 yards

Mr Zhang Zheng Lin

2019-01-11 / Blue tee 118 yards

Ms. Kwon Yung Mi

2014-02-12 / Blue tee 118 yards

Ms. Lee Mik Young

2019-01-19 / Ladies tee 79 yards

Mr. Tran Van Vinh

2014-03-02 / Blue tee 118 yards

Mr. Kim Tae Chung

2019-02-15 / White tee 100 yards

Mr. Yim Yong Taek

2019-02-15 / White tee 100 yards

Mr. Ao Sheng Bin

2014-03-02 / Blue tee 118 yards

Mr. Lee Seoung Ryul

2019-02-16 / White tee 100 yards

Mr. Michio Sarahashi

2014-04-13 / Blue tee 118 yards

Mr. Nguyen Hung

2019-07-18 / Blue tee 118 yards

Mr.Tran Manh Cuong

2014-05-06 / Blue tee 118 yards

Ms. Kim Myung Ja

2014-10-25 / Ladies tee 79 yards

Mr. Bui Van Trang

2019-08-23 / Blue tee 118 yards

Mr. Le Quoc Thang

2014-11-16 / Blue tee 118 yards

Mr. Jin Weon Yong

2014-11-28 / Blue tee 118 yards

Mr. Tran Ngoc Phuong

2021-05-24 / Blue tee 118 yards

Mr. Lim Yong Su

2015-03-19 / Blue tee 118 yards

Ms. Soo Yeon Yim

2019-12-13 / Ladies tee 79 yards

Mr. Duong Cong Minh

2015-05-01 / Blue tee 118 yards

Mr. Kim Jung Don

2019-12-28 / White tee 100 yards

Ms. Kim Hae Yeon

2015-06-20 / Blue tee 118 yards

Mr. Oh Hyeung Keun

2020-01-12 / White tee 100 yards

Mr. Dang Ngoc Nghia

2015-07-18 / Blue tee 118 yards

Ms. Trinh Bao Tram

2020-02-21 / Ladies tee 79 yards

Mr. Kurihara Nobuyuki

2015-07-23 / Blue tee 118 yards

Mr. Nguyen Quoc Khanh

2020-09-12 / Blue tee 118 yards

Mr. Le Trong Thanh

2020-12-13 / Blue tee 118 yards

name
distance

Mr. Mai Quoc Hoi

2009-07-15 / Blue tee 188 yards

Mr. David Nau

2010-01-04 / Blue tee 188 yards

Mr. Warwick W Mills

2010-05-24 / Blue tee 188 yards

Mr. Nguyen Quang Ninh

2010-11-11 / Blue tee 188 yards

Mr. Okada Nobuharu

2010-11-12 / White tee 133 yards

Mr. Nguyen Ba Canh

2012-12-30 / Blue tee 188 yards

Mr. Shin-Sang Ji

2012-12-31 / White tee 133 yards

Mr. Cui Jun

2013-01-13 / White tee 133 yards

Ms. Liu Hong

2013-02-10 / Ladies tee 122 yards

Mr. Lee Kue Yong

2013-12-09 / Blue tee 188 yards

Ms. Alaine Von Arx

2014-03-10 / Ladies tee 122 yards

Mr. Tran Dung

2014-07-27 / Ladies tee 122 yards

Mr. Lee Jong Young

2014-08-18 / Blue tee 188 yards

Mr. Tran Ngoc Phuong

2014-09-25 / Blue tee 188 yards

Mr. Seong Ho Park

2015-02-07 / Blue tee 188 yards

Ms. Manuella Seiler

2015-03-03 / Ladies tee 122 yards

Mr. Vu Manh Tung

2015-01-29 / Blue tee 188 yards

Mr. Naoya Suzuki

2016-05-04 / White tee 133 yards

Mr. Nguyen Le Vu Duy

2017-01-11 / Blue tee 188 yards

Mr. Nguyen Trung Kien

2017-06-04 / White tee 133 yards

Mr. Cho Byoung Ki

2017-09-13 / Blue tee 188 yards

Mr. Park Jin Yong

2018-01-27 / White tee 133 yards

Mr. Gregory Pin

2018-02-17 / White tee 133 yards

Mr. Bang Joo Deuk

2018-03-25 / White tee 133 yards

Mr. Chang Kyungan

2018-09-15 / Blue tee 188 yards

Mr. Dam Quang Chung

2019-10-05 / Blue tee 188 yards

Mr. Oh Se Won

2020-02-06 / White tee 133 yards

Ms. Lim Su Yeon

2021-12-03 / Ladies tee 122 yards

Mr. Nguyen Xuan Vuong

2021-05-10 / Gold tee 205 yards

Mr. Nguyen Ba Canh

2012-04-09 / Blue tee 188 yards

name
distance

Mr. Pham Van Tuan

2012-09-06 / Gold tee 220 yards

Mr. Tian Bin

2013-11-18 / Blue tee 204 yards

Mr. Vincent Liow Chee Chim

2014-10-24 / Blue tee 204 yards

Mr. Kim Yonguk

2016-01-19 / Blue tee 204 yards

Mr. Tachikawa Takashi

2016-01-25 / White tee 180 yards

Mr. Fang Gou Pin

2016-03-10 / Blue tee 204 yards

Mr. Steven Ross

2016-05-28 / Blue tee 204 yards

Mr. Do Nhu Nhat

2017-08-28 / Blue tee 204 yards

Mr. Vo Tien Trung

2017-09-28 / Blue tee 204 yards

Ms. Jang Hee Geun

2019-02-05 / Ladies tee 144 yards

Mr. Cha Tae Soo

2019-02-17 / White tee 180 yards

Mr. Kang Byung Kil

2020-01-24 / White tee 180 yards

Mr. Ha Ngoc Hoang Loc

2020-05-23 / Blue tee 204 yards

Mr. Pham Tuan Anh

2020-06-27 / Blue tee 204 yards

Mr. Dang Minh Tuan

2021-01-13 / Blue tee 204 yards

Mr. Vo Duy Tan Huy

2021-02-07 / Blue tee 204 yards

Mr. Le Binh Tuan

2021-04-14 / Blue tee 204 yards

hallOfFame1

Đại sảnh danh vọng

Vô địch câu lạc bộ

Chúc mừng những Hội viên đã giành được chiếc cúp Vô Địch trong các mùa giải Vô Địch Câu lạc bộ hằng năm!

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

name
distance

Mr. Trinh Huu Chung

Best Gross - 73

Mr. Bui Phuoc My

Best Nett - 69

name
distance

Mr. Kim Chong Su

Best Gross - 80

Mr. Nguyen Huu Tho

Best Nett - 67

name
distance

Mr. Tran Ngoc Phuong

Best Gross - 88

Mr. Phan Nhu Thach

Best Nett - 70

name
distance

Mr. Vo Ngoc Huong

Best Gross - 83

Mr. Tran Tuan Nghia

Best Nett - 68

name
distance

Mr. Pham Xuan Quang

Best Gross - 79

Mr. Phan Ngoc Hieu

Best Nett - 68

name
distance

Mr. Nguyen Ba Canh

Best Gross - 82

Mr. Hwang Hyeon Sang

Best Nett - 68

name
distance

Mr. Tran Dung

Best Gross - 78

Mr. Tran Hoai An

Best Nett - 68

name
distance

Mr. Nguyen Ba Canh

Best Gross - 81

Mr. Pham Van Quang

Best Nett - 71

name
distance

Mr. Rodger Healy

1st Gross - 159

Mr. Hoang Quan

2nd Gross - 169

Mr. Lam Van Son

1st Nett - 134

Mr. Dao Van Hung

2nd Nett - 137

name
distance

Mr. Ha Ngoc Hoang Loc

Best Gross - 158

Mr. Nguyen Ba Canh

Best Nett - 136

name
distance

Mr. Hank Hundhausen

Best Gross - 173

Mr. Vo Ngoc Huong

Best Nett - 136

hallOfFame1

Đại sảnh danh vọng

Albatross

Rất hiếm thấy gôn thủ nào có thể ghi được điểm Albatross và nếu điều này xảy ra có lẽ đây là một kỉ niệm không thể nào quên trong cuộc đời chơi gôn của các gôn thủ.

name
distance

Mr. Le Ngoc Tu

2 shot on the 466 yard Par 5 at hole #6

Mr. Hoang Quan

2 shot on the 564 yard Par 5 at hole #18