Tuyển dụng

DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ

SALES & MARKETING
Ngày hết hạn
Vị trí
Giới tính
Độ tuổi

31/10/2022

Nhân viên Kinh doanh & Đặt chỗ

Nữ/Nam/Khác

20 - 30 tuổi

Hoạt động Sân Gôn
Ngày hết hạn
Vị trí
Giới tính
Độ tuổi

30/11/2022

Nhân viên Phục vụ Sân Gôn

Nữ

18 - 30 tuổi

DỊCH VỤ NHÀ HÀNG
Ngày hết hạn
Vị trí
Giới tính
Độ tuổi

31/10/2022

Nhân viên Phục vụ nhà hàng

Nữ/Nam/Khác

20 - 35 tuổi