Mức Phí – Montgomerie Links vn

Sân Golf

Sân Golf

BẢNG GIÁ 2020

Thời hạn hiệu lực: Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020
Đơn vị tiền tệ: VND

  • Bảng giá được niêm yết bằng VND và đã bao gồm các loại thuế bắt buộc như sau 20% SCT, 10% VAT và 5% SVC
  • Mỗi golfer phải có một bộ gậy đánh gôn riêng
  • Trang phục đánh gôn theo đúng quy định
  • Mỗi Hội viên có thể giới thiệu tối đa (ba) 3 khách đi kèm mỗi ngày

MAKE A RESERVATION


Check In Date:

Check Out Date:


Adults per room:
Children :
Access code/IATA code :


Cancel Options/Languages