Đăng Ký Thành Viên – Montgomerie Links vn

Sân Golf

Đăng Ký Thành Viên

  • Membercard

    Tham gia với chúng tôi ngay bây giờ

    Bất kỳ ai muốn tham gia hội viên sân golf 18 lỗ Montgomerie Links Việt Nam đều có thể lấy thông tin bằng cách điền thông tin cá nhân của mình vào mẫu Đơn đăng ký hội viên ở đây hoặc gửi email cho chúng tôi đến địa chỉ: membership@montgomerielinks.com hoặc gọi điện thoại số: (0235) 3941 942

  • Tải Mẫu Thành Viên  

LOẠI THẺ HỘI VIÊN

Có bốn hình thức tham gia hội viên ngắn hạn hoặc dài hạn như sau:

Cá nhân

Thẻ Hội viên cá nhân dành cho tất cả mọi người trên 18 tuổi, đã nộp Đơn xin đăng ký thành viên và được Ban quản lý chấp thuận.

Gia đình

Thẻ Hội viên gia đình dành cho người là Hội viên, vợ/chồng, hôn phu, hôn thê của Hội viên và tối đa hai con tuổi dưới 25.

Đoàn thể (2 thành viên chỉ định)

Loại thẻ này áp dụng cho chủ sở hữu, đơn vị, đối tác, công ty hoặc tổ chức phi chính phủ có đăng ký hợp pháp. Sau khi được chấp thuận Đơn đăng ký, mỗi đơn vị pháp nhân được chỉ định hai (2) cá nhân gọi là các Đại diện được chỉ định làm chủ thẻ. Thêm vào đó, người giữ thẻ chính có thể mời tối đa sáu (6) khách không cần đi cùng trong một năm dương lịch sau khi đã hoàn thành và nộp cho Tổng Giám đốc đơn đăng ký cho khách mời hợp lệ.

Đoàn thể (4 thành viên chỉ định)

Loại thẻ này áp dụng cho chủ sở hữu, đơn vị, đối tác, công ty hoặc tổ chức phi chính phủ có đăng ký hợp pháp. Sau khi được chấp thuận, mỗi đơn vị này được chỉ định 4 cá nhân từ đơn vị mình làm chủ thẻ. Ngoài ra, người giữ thẻ chính được phép mời tối đa 12 khách đến chơi gôn trông 1 năm mà không cần đi cùng kể từ khi gởi cho Tông Giám Đốc đơn đăng ký tên khách mời hợp lệ.

MAKE A RESERVATION


Check In Date:

Check Out Date:


Adults per room:
Children :
Access code/IATA code :


Cancel Options/Languages