Chăm Sóc Sân – Montgomerie Links vn

Sân Golf

Thuật Chơi Gôn

Chăm Sóc Sân

Etiquette Bunker

Hố cát

Trước khi rời hố cát, gôn thủ phải cào phẳng cát , sau đó bỏ cào xuống sao cho cán cào quay về hướng bệ phát bóng của lỗ gôn mình đang chơi.

  1. Luôn đi vào hố cát từ nơi cạn nhất
  2. Kéo cào về phía bạn đang đứng khi rời khỏi hố cát
  3. Phải cào những nơi bị ảnh hưởng nếu cần
  4. Không để cát dồn đống ở quanh viền hố, đẩy lượng cát thừa này vào phía trong hố.

Tiêu chuẩn cào hố cát

Luôn đặt cào trên mặt phẳng của hố cát sao cho cán cào song song với đường bóng của lỗ gôn bạn đang chơi. Phải đặt cào càng xa viền hố cát càng tốt.


Etiquette Ball-Marks

Sửa dấu bóng

  1. Luôn bắt đầu từ phía sau dấu bóng và dùng dụng cụ sửa dấu bóng đẩy về phía trước.
  2. Dùng dụng cụ sửa vòng quanh dấu bóng và đẩy nhẹ mảng đất này về phía tâm của dấu bóng. Không được nâng mảng đất theo hướng đi lên
  3. Dùng gậy gạt bóng đập nhẹ xuống mảng cỏ này.
  4. Dấu bóng đã được sủa phải giống như ảnh minh họa bên cạnh.

MAKE A RESERVATION


Check In Date:

Check Out Date:


Adults per room:
Children :
Access code/IATA code :


Cancel Options/Languages