Tiệc và hội nghị – Montgomerie Links vn

Sân Golf

Chức Năng

  • Banquets
  • Banquets
  • Banquets
  • Banquets
  • Banquets
  • Banquets
  • Banquets

Tiệc Hội

The Montgomerie Links sẽ giúp quý khách tổ chức các buổi hội nghị kinh doanh, họp mặt hoặc các sự kiện thể thao nhằm thắt chặt mối quan hệ giữa các đoàn thể, doanh nghiệp, bạn bè và gia đình.

Mọi thông tin chi tiết, xin liên lạc Bộ phận Tiệc và Sự kiện tại địa chỉ: events@montgomerielinks.com hoặc gọi đến (0235) 3 941 942

MAKE A RESERVATION


Check In Date:

Check Out Date:


Adults per room:
Children :
Access code/IATA code :


Cancel Options/Languages