Lỗ 9 – Montgomerie Links vn

The Golf Course

Giới Thiệu Lỗ Golf

  • 9th Hole

    9th Hole

Lỗ 9

Bằng một cú đánh tee mạnh xuyên qua những chồi phi lao non, lỗ golf kì thú này cần hai cú đánh thật mạnh trước khi đến được green rộng 900 mét vuông được bảo vệ bởi một hồ nước bên phía tay phải.

Gold
Par 4 499 yd Index 2
Blue
Par 4 340 yd Index 2
White
Par 4 365 yd Index 2
Ladies
Par 4 316 yd Index 4