Lỗ 8 – Montgomerie Links vn

The Golf Course

Giới Thiệu Lỗ Golf

  • Lỗ 8

Lỗ 8

Một đường golf hình lượn sóng tự nhiên sẽ dẫn bóng từ trái sang phải trừ phi được định vị tốt về hướng bẫy cát đường golf bên tay trái. Cú đánh thứ 2 sẽ dễ đến được green.

Gold
Par 4 415 yd Index 10
Blue
Par 4 371 yd Index 10
White
Par 4 326 yd Index 10
Ladies
Par 4 305 yd Index 12