Lỗ 7 – Montgomerie Links vn

The Golf Course

Giới Thiệu Lỗ Golf

  • Lỗ 7

Lỗ 7

Par 4 đầy thách thức với cú đánh tee lên dốc rất khó đến một đường golf được bảo vệ tốt. Hãy chú ý đến đường đi của cú đánh thứ 2 mặc dù đây là lỗ mù nhưng không có gì rủi ro.

Gold
Par 4 454 yd Index 3
Blue
Par 4 422 yd Index 3
White
Par 4 402 yd Index 3
Ladies
Par 4 350 yd Index 8