Lỗ 6 – Montgomerie Links vn

The Golf Course

Giới Thiệu Lỗ Golf

  • Lỗ 6

Lỗ 6

Lỗ golf này đáng chú ý vì có lô cốt lịch sử nằm về phía bên tay phải của hộp tee (tee box). Một cú đánh tee xuống dốc cần hướng về vị trí ở bên tay phải và phần thưởng là cú đánh thứ 2 đến môt green được bảo vệ tốt ở phía bên trái của hồ nước.

Gold
Par 5 487 yd Index 18
Blue
Par 5 466 yd Index 18
White
Par 5 423 yd Index 18
Ladies
Par 5 335 yd Index 7