Lỗ 5 – Montgomerie Links vn

The Golf Course

Giới Thiệu Lỗ Golf

  • Lỗ 5

Lỗ 5

Một hồ nước đầy ngắn đưa par 3 đến một green tiếp nhận, do đó cần phải chọn gậy cẩn thận bởi vì đụn cát nằm lẫn trong rặng cây nguyên thuỷ bên trên green che chắn cho lỗ golf không bị gió mạnh. Nên dùng một cú đánh quyết định.

Gold
Par 3 118 yd Index 16
Blue
Par 3 100 yd Index 16
White
Par 3 79 yd Index 16
Ladies
Par 3 74 yd Index 18

Khoảng cách: Gold tee 118 yards
Nhà tài trợ:
N/A
Giải thưởng:
N/A

Tên Khoảng cách Ngày
Mr Pham Dong Dung 118 yards Gold Tee 29/10/2009
Mr Phan Thanh Chien 118 yards Gold Tee 02/12/2009
Ms Pham Thi Hong Lan 74 Yards Red Tee 02/12/2009
Mr Nguyen Xuan Vinh 100 Yards Blue Tee 04/12/2009
Mr Ishikawa Yoshitaka 100 Yards Blue Tee 22/05/2010
Mr Nguyen Khanh Toan 100 Yards Blue Tee 19/06/2010
Ms Jenny Low 74 Yards Red Tee 25/09/2010
Mr Vo Ngoc Thuan 100 Yards Blue Tee 03/10/2010
Mr Tran Ngoc Phuong 100 Yards Blue Tee 03/12/2010
Mrs Song Kyung Mi 74 Yards Red Tee 25/03/2011
Mr Tran Ha Tien 100 Yards Blue Tee 18/06/2011
Mr CK Kim 100 Yard  Blue Tee 02/09/2011
Mr Tran Van Hai 100 Yard  Blue Tee 01/11/2011
Mr Tetsuya Ito 100 Yard  Blue Tee 05/02/2012
Mr Zhou Quing Zun 100 Yard  Blue Tee 05/02/2012
Mr Michael Mamik 100 Yard  Blue Tee 25/02/2102
Mr Nick Samuelson 100 Yard  Blue Tee 02/03/2012
Mr Nguyen Thai Duong 100 Yard  Blue Tee 16/06/2012
Mr Yap Peng Chong 100 Yard  Blue Tee 07/10/2012
Ms Ong Gim Hong 74 Yards Red Tee 22/10/2012
Mr Nguyen Minh Hung 100 Yard  Blue Tee 25/11/2012