Lỗ 4 – Montgomerie Links vn

The Golf Course

Giới Thiệu Lỗ Golf

  • Lỗ 4

Lỗ 4

Par 4 ngắn nhất của sân Montgomerie Links đòi hỏi một cú đánh tee khéo léo từ một tee cao đến một khu tiếp đất nằm ẩn khuất. Hãy cẩn thận với hồ nước ở bên phải.

Gold
Par 4 321 yd Index 14
Blue
Par 4 304 yd Index 14
White
Par 4 272 yd Index 14
Ladies
Par 4 243 yd Index 13