Lỗ 3 – Montgomerie Links vn

The Golf Course

Giới Thiệu Lỗ Golf

  • Lỗ 3

Lỗ 3

Par 4 dài này có những bẫy cát được bố trí khéo léo xuyên qua các đường golf đang chờ đợi những cú đánh tee hỏng. Cú đánh thứ 2 đòi hỏi độ chính xác để đến được green trên một dốc cao hình vòng cung.

Gold
Par 4 387 yd Index 12
Blue
Par 4 352 yd Index 12
White
Par 4 320 yd Index 12
Ladies
Par 4 291 yd Index 16