Lỗ 2 – Montgomerie Links vn

The Golf Course

Giới Thiệu Lỗ Golf

  • Lỗ 2

Lỗ 2

Par 3 dài này được bao quanh trong một rừng phi lao nguyên thuỷ thơ mộng. Hãy cẩn thận khi chọn gậy vì cần phải chú ý đến gió mạnh ở khu vực này.

Gold
Par 3 197 yd Index 8
Blue
Par 3 176 yd Index 8
White
Par 3 133 yd Index 8
Ladies
Par 3 124 yd Index 10

Khoảng cách: Gold tee 197 yards
Nhà tài trợ: Vietnam Airlines
Giải thưởng: Round Trip Business Class Ticket Within Asia

Tên
Khoảng cách
Ngày
Nhà tài trợ
Giải thưởng
Mr Pham Quoc Viet 176 yards Blue Tee 07/02/2010 Vietnam Airlines Round Trip Business Class Ticket Within Asia
Mr Pham Ngoc Thien 176 yards Blue Tee 20/02/2010 Vietnam Airlines Round Trip Business Class Ticket Within Asia
Mr. Nguyen Quoc My 176 yards Blue Tee 28/10/2010 Vietnam Airlines Round Trip Business Class Ticket Within Asia
Mrs. Sin Tuyet Mai 124 yards Red Tee 13/3/2011 Vietnam Airlines Round Trip Business Class Ticket Within Asia
Mr Mark Ecott 176 yards Blue Tee 02/12/2012 Vietnam Airlines Round Trip Business Class Ticket Within Asia
Mr Peter Murphy 133 yards White Tee 25/01/2013 Vietnam Airlines Round Trip Business Class Ticket Within Asia