Lỗ 18 – Montgomerie Links vn

The Golf Course

Giới Thiệu Lỗ Golf

  • Lỗ 18

Lỗ 18

Đây là par 5 dài nhất ở sân Montgomerie Links và là cơ hội để hoàn thành vòng chơi bằng một cú đánh đạt được birdie (điểm của lỗ thấp hơn 1 so với chuẩn của lỗ) cho một lỗ trước khi quay trở về nhà câu lạc bộ. Lỗ golf hơi lên dốc này hấp dẫn những tay đánh bóng dài tìm cách đến green sau hai cú đánh. Để làm được điều này bạn cần phải tránh một số bẫy cát đường golf trước khi đến được green lên dốc nhấp nhô gợn sóng. gdf

Gold
Par 4 588 yd Index 11
Blue
Par 4 564 yd Index 11
White
Par 4 478 yd Index 11
Ladies
Par 4 426 yd Index 3