Lỗ 16 – Montgomerie Links vn

The Golf Course

Giới Thiệu Lỗ Golf

  • Lỗ 16

Lỗ 16

Khi đánh bóng vào lỗ golf hấp dẫn này có đường golf hơi xuôi xuống dốc từ trái sang phải hãy tránh bẫy cát đường golf phía bên tay phải để thực hiện một cú đánh thoáng đến green rộng lớn được bảo vệ tốt bởi các bẫy cát và hồ nước.

Gold
Par 4 431 yd Index 7
Blue
Par 4 405 yd Index 7
White
Par 4 316 yd Index 7
Ladies
Par 4 300 yd Index 9