Lỗ 15 – Montgomerie Links vn

The Golf Course

Giới Thiệu Lỗ Golf

  • Lỗ 15

Lỗ 15

Một par 4 theo hồ nước dẫn đến cho phép một tay chơi mạnh mẽ có thể đưa bóng đến green bằng một cú đánh. Tuy nhiên, bất cứ một cú đánh không chuẩn nào cũng có thể gây nhiều khó khăn.

Gold
Par 4 361 yd Index 17
Blue
Par 4 346 yd Index 17
White
Par 4 277 yd Index 17
Ladies
Par 4 207 yd Index 17