Lỗ 14 – Montgomerie Links vn

The Golf Course

Giới Thiệu Lỗ Golf

  • 14th Hole

    14th Hole

Lỗ 14

Nhà vô địch Montgomerie nói:
“Hãy chơi hết sức mình.”

Gold
Par 3 220 yd Index 4
Blue
Par 3 204 yd Index 4
White
Par 3 180 yd Index 4
Ladies
Par 3 146 yd Index 11

Khoảng cách: Gold tee 220 yards

Nhà tài trợ: Olympus Pacific Minerals

Giải thưởng: Gold Dore Medallion

Tên
Khoảng cách
Ngày
Nhà tài trợ
Giải thưởng
Mr Pham Van Tuan 220 yards Gold Tee 06/09/2012 Olympus Pacific Minerals Gold Dore Medallion