Lỗ 13 – Montgomerie Links vn

The Golf Course

Giới Thiệu Lỗ Golf

  • Lỗ 13

Lỗ 13

Cú đánh tee thẳng xuống dốc này cho bạn cơ hội chinh phục par 4 dài này, nhưng hãy cẩn thận không đánh hỏng cú thứ 2 đến green. Phải chắc chắn bạn đánh bóng đến được cột cờ cao, nếu không bạn cần một putt dài.

Gold
Par 4 455 yd Index 1
Blue
Par 4 431 yd Index 1
White
Par 4 402 yd Index 1
Ladies
Par 4 354 yd Index 1