Lỗ 12 – Montgomerie Links vn

The Golf Course

Giới Thiệu Lỗ Golf

  • Lỗ 12

Lỗ 12

Par 5 được bố trí bởi rất nhiều bẫy cát này đòi hỏi phải tính toán ba cú đánh kĩ thuật để vượt qua được 17 bẫy cát trên đường đến lỗ golf. Một khi đến được green, bạn phải chú ý làm sao chỉ còn cần phải một putt lên dốc.

Gold
Par 5 527 yd Index 15
Blue
Par 5 509 yd Index 15
White
Par 5 476 yd Index 15
Ladies
Par 5 426 yd Index 6