Lỗ 11 – Montgomerie Links vn

The Golf Course

Giới Thiệu Lỗ Golf

  • Lỗ 11

Lỗ 11

Không tiếp đất trước khi đến được green lên dốc par 3 này. Chắc chắn bạn phải thêm một cú đánh để tránh 5 bẫy cát nằm ở vị trí trước khi đến green.

Gold
Par 3 205 yd Index 5
Blue
Par 3 188 yd Index 5
White
Par 3 133 yd Index 5
Ladies
Par 3 110 yd Index 15

Khoảng cách: Gold tee 205 yards

Nhà tài trợ: The Nam Hai

Giải thưởng: 2 đêm lưu trú ở villa ven hồ

Tên
Khoảng cách
Ngày
Nhà tài trợ
Giải thưởng
Mr Mai Quốc Hội 188 yards Blue tee 15/07/2009 The Nam Hai 2 đêm lưu trú ở villa ven hồ
Mr David Nau 188 yards Blue tee 04/01/2010 The Nam Hai 2 đêm lưu trú ở villa ven hồ
Mr Warwick W Mills 188 yards Blue tee 24/05/2010 The Nam Hai 2 đêm lưu trú ở villa ven hồ
Mr. Nguyen Quang Ninh 188 yards Blue tee 11/11/2010 The Nam Hai 2 đêm lưu trú ở villa ven hồ
Mr Okada Nobuharu 133 yards White tee 12/11/2010 The Nam Hai 2 đêm lưu trú ở villa ven hồ
Mr Nguyen Ba Canh 188 yards Blue Tee 30/12/2012 The Nam Hai 2 đêm lưu trú ở villa ven hồ
Mr Shin-Sang Ji 133 yards White tee 31/12/2012 The Nam Hai 2 đêm lưu trú ở villa ven hồ
Mr Cui Jun 188 yards White tee 13/01/2013 The Nam Hai 2 đêm lưu trú ở villa ven hồ
Ms. Liu Hong 110 yards Red Tee 10/02/2013 The Nam Hai 2 đêm lưu trú ở villa ven hồ