Lỗ 1 – Montgomerie Links vn

The Golf Course

Giới Thiệu Lỗ Golf

  • Lỗ 1

Lỗ 1

Một cú đánh tee khó đến một khu tiếp đất theo một đường đánh lí tưởng đến bẫy cát đường golf đằng xa. Cú đánh kĩ thuật thứ 2 đòi hỏi bạn phải tránh được bẫy cát đường golf được bố trí khéo léo trước khi có thể đến được green đã được bảo vệ cẩn thận.

Gold
Par 5 581 yd Index 6
Blue
Par 5 552 yd Index 6
White
Par 5 488 yd Index 6
Ladies
Par 5 458 yd Index 2