CLUB CHAMPIONSHIP 2019 – Montgomerie Links vn

CLUB CHAMPIONSHIP 2019

CLUB CHAMPIONSHIP 2019

Tháng Chín 5, 2019

VUI LÒNG XEM ĐIỀU LỆ THI ĐẤU GIẢI TẠI ĐÂY:

http://www.montgomerielinks.com/wp-content/uploads/2019/09/Rule-sheet-Club-Championship-2019.pdf

VUI LÒNG XEM BẢNG ĐĂNG KÝ GIẢI TẠI ĐÂY:

http://www.montgomerielinks.com/wp-content/uploads/2019/09/Member-Registration-Form-Club-Championship-2019.pdf