Hole 5 – Montgomerie Links cn

The Golf Course

高尔夫球洞

  • 5th Hole

Hole 5

五号洞:3杆
很短的三杆洞,大面积湖水做障碍,要求您选杆要十分谨慎。这里的沙坑、树林挡大风、护卫着果岭。决定性属于第一杆。

Gold
Par 3 118 yd Index 16
Blue
Par 3 100 yd Index 16
White
Par 3 79 yd Index 16
Ladies
Par 3 74 yd Index 18

距离: 黄金发球118码
捐助者: CN
奖励: CN

 

名字
距离
捐助者
奖励
Mr Pham Dong Dung 118 yards Gold Tee 29/10/2009
Mr Phan Thanh Chien 118 yards Gold Tee 02/12/2009
Ms Pham Thi Hong Lan 74 Yards Red Tee 02/12/2009
Mr Nguyen Xuan Vinh 100 Yards Blue Tee 04/12/2009
Mr Ishikawa Yoshitaka 100 Yards Blue Tee 22/05/2010
Mr Nguyen Khanh Toan 100 Yards Blue Tee 19/06/2010
Ms Jenny Low 74 Yards Red Tee 25/09/2010
Mr Vo Ngoc Thuan 100 Yards Blue Tee 03/10/2010
Mr Tran Ngoc Phuong 100 Yards Blue Tee 03/12/2010
Mrs Song Kyung Mi 74 Yards Red Tee 25/03/2011
Mr Tran Ha Tien 100 Yards Blue Tee 18/06/2011
Mr CK Kim 100 Yard  Blue Tee 02/09/2011
Mr Tran Van Hai 100 Yard  Blue Tee 01/11/2011
Mr Tetsuya Ito 100 Yard  Blue Tee 05/02/2012
Mr Zhou Quing Zun 100 Yard  Blue Tee 05/02/2012
Mr Michael Mamik 100 Yard  Blue Tee 25/02/2102
Mr Nick Samuelson 100 Yard  Blue Tee 02/03/2012
Mr Nguyen Thai Duong 100 Yard  Blue Tee 16/06/2012
Mr Yap Peng Chong 100 Yard  Blue Tee 07/10/2012
Ms Ong Gim Hong 74 Yards Red Tee 22/10/2012
Mr Nguyen Minh Hung 100 Yard  Blue Tee 25/11/2012